Rätt fokus och goda kunskaper avgörande för framgång

En fråga som jag ofta ställer mig är varför det ska vara så svårt att lyckas och nå framgång. Kunskapen finns ju uppenbarligen då vissa verksamheter lyckas fantastiskt bra. Tyvärr är antalet verksamheter som når världsklass mycket litet. I den Global State of Quality studie (se nedan) som jag nyligen var med och ledde inom ASQ bedömdes endast 1,6 % av de närmare 1700 deltagande organisationerna ha nått denna nivå. Skillnaderna mellan dessa få och de genomsnittliga organisationerna gällande ambition, förmåga och resultat var dessutom gigantiska. Frågan är varför det är så här. Borde de inte vara enkelt att studera framgångsrika företag som Toyota, Tata samt Scania och föra in liknande arbetssätt i den egna verksamheten?

Ett viktigt skäl att så stora skillnader kan föreligga tror jag handlar om att framgång inte går att kopiera. Varje verksamhet och situation är unik. Det finns följaktligen inga standardlösningar utan tillräcklig förståelse och kunskap måste uppnås för att den egna vägen ska gå att finna. Goda exempel och framgångsrika organisationer kan då utgöra inspiration men det krävs också mycket eget arbete och lärande.

Till detta kommer att framgång på samma gång handlar om strategi, struktur och kultur. Inte var för sig utan i form av en genomtänkt helhet. För att lyckas krävs då enkelhet, och enkelhet är svårt. Att göra saker komplexa och invecklade är lätt. Men att skapa enkelhet och helhet kräver både gedigna kunskaper och förståelse gällande kvalitetsprofessionen. Särskilt som mycket av de nödvändiga tillvägagångssätten, metoderna och verktygen finns att hämta från många olika källor och koncept.

Rätt inställning och fokus har en avgörande betydelse för att nå framgång. Det som är viktigt för verksamhetens framgång måste alltid vara ledstjärnan. Att förstå vad långsiktig framgång är blir då viktigt och kritiskt. Särskilt i en kortsiktig och finansiellt fokuserad värld. Koncept, metoder och verktyg är bara medel för att uppnå vad som egentligen är viktigt för verksamheten och dess kunder. Hamnar fokusen för mycket på dessa blir man lätt fundamentalist och missar då de verkliga målen. Åter är kunskapen avgörande för att undvika att fastna i alla trendiga metoder. Genom att behärska många olika koncept, metoder och verktyg skapas förståelse för kvalitetsarbetets helhet och ödmjukhet inför behovet att lära och förstå.

Inom kvalitetsprofessionen är kunskapsnivån mycket varierande. Om man jämför med andra stödjande specialistområden som finns inom en verksamhet, t ex ekonomi, HR och IT, så har de flesta inom dessa områden en omfattande högskoleutbildning inriktad mot sitt kompetensområde. Inom kvalitetsområdet finns idag inte denna möjlighet förutom för ett fåtal. Vid en undersökning som vi gjorde här om året genom KTH där 500 kvalitetschefer i svenskt näringsliv tillfrågades om sin situation och roll, visade det sig att 69 % av de svarande angav att de hade mindre än 5 dagars formell utbildning inom ämnet kvalitet. Givetvis hade många på egenhand byggt upp god erfarenhet, men risken är ändå betydande att vi i denna bransch blir mer begränsade och lättpåverkade än inom andra branscher.

Lärande är därför en mycket viktig del av vår väg till framgång. Som kvalitetsprofessionell torde man behöva lägga betydligt mer tid på lärande än inom många andra kompetensområden. Nu när sommaren är här och semestern närmar sig vore det kanske bra att börja fundera lite mer på hur just du kan utveckla dig vidare. Kanske ska du läsa några böcker över sommaren. Varför inte välja att fördjupa dig i sådant du inte använt hittills? För att bredda dig själv. Kanske ska du fundera över din egen kompetensprofil och se över möjligheterna att fortsätta att utbilda dig och vidga dina vyer. Vad kan du ha nytta av? Hur kan du utvecklas vidare? Vad mer skulle du vilja lära? Sedan kan du vidga frågan till din ledningsgrupp och organisation. Vilka kunskaper borde utvecklas mer inom ledning och organisation? Och hur ska detta ske?

Hoppas sommaren ger mycket tid för reflektion och spännande utveckling av dig själv!
Lars

Senaste inläggen

Bloggarkiv