Framtidsfunderingar gällande kvalitet

När jag nyligen var I Portugal var jag ombedd att hålla ett key note föredrag på min gode vän Paulo Sampaios konferens i Guimaraes om framtidsutvecklingen inom kvalitetsområdet. Här om året höll jag ett liknande föredrag i Tokyo för den japanska branschorganisationen JUSE. Att säkert förutsäga vad som kommer att hända i framtiden är givetvis omöjligt, men genom att studera vad som sker idag och lära från historien så finns det en hel del troliga scenarior. Utöver detta finns det även en rad olika omvärlds- och framtidsstudier som kan ge idéer. Detta är något som jag tänker diskutera i ett antal inlägg framöver med början här och nu.

Min framtidsanalys bygger i första steget på en genomgång av en rad olika faktorer som idag och framöver i stor utsträckning torde komma att påverka oss och världens utveckling. I mitt föredrag i Portugal kallade jag detta ”quality of future”. Dessa lär samtliga mer eller mindre inverka på det kvalitetsarbete som bedrivs i våra verksamheter. Jag är till och med övertygad om att ett ambitiöst verksamhetsutvecklingsarbete starkt skulle kunna bidra till en bättre världsutveckling. I andra steget går min analys vidare och kommer att fokusera mer direkt på en trolig framtida utveckling av kvalitets- och förbättringsarbete. Detta kallade jag ”future of quality” på konferensen i Portugal.

Låt oss nu börja med de huvudfaktorer som jag bedömer ha stor inverkan på världens framtida utveckling. Det finns givetvis många olika faktorer som påverkar världen och dess utveckling. Själv har jag valt att sammanfatta de faktorer jag personligen tror kommer ha allra störst inverkan i sju punkter. Dessa sju framtidsutmaningar är följande:

1. Hållbarhet, miljöaspekter och social ansvarstagande
2. Kortsiktig finansiell focus
3. Automatisering
4. Förändrad global konkurrens
5. Ökad kundmakt och -medvetenhet
6. Demografiska förändringar
7. Upprätthållandet av marknadsekonomi och demokratiska samhällen


Jag kommer framöver att diskutera dessa var och en i ett antal inlägg på denna sida. Därefter kommer jag att lyfta fram specifika drag gällande kvalitetsområdets framtida utveckling och diskutera en rad olika områden inom vilka utveckling lär komma att behövas utifrån min erfarenhet och bedömning.

Senaste inläggen

Bloggarkiv