Verksamhetsutveckling - ett begrepp som behöver förtydligas!

Jag har tidigare skrivit om att begreppet verksamhetsutveckling är ganska otydligt och används i skilda sammanhang med olika betydelse. Följaktligen är det viktigt att förtydliga begreppets innebörd. Jag har reflekterat en del gällande hur vi tillämpar och ser på verksamhetsutveckling i olika samanhang och funnit några olika huvudinriktningar. Nyligen intervjuades jag av tidningen Gate Report om detta. Här kan du ladda ner och läsa denna artikel.

Här kan du ladda ner artikeln:

Senaste inläggen

Bloggarkiv