Idag fick jag en ny roll som officiell rådgivare till det kinesiska kvalitetsarbetet!

Idag blev jag rejält överraskad här i Shanghai där man förberett en ceremoni vid vilken man gjorde mig till officiell rådgivare till Shanghai Association for Quality. Känner mig mycket hedrad och det ska bli väldigt intressant att hjälpa dem att ta fram nya program för kvalitetsutveckling. Min roll i Kinas kvalitetsarbete lär nog komma att handla ganska mycket om ledarskap och medarbetarskap för kvalitet och ständiga förbättringar. 

Mycket av strukturer och kompetens finns redan på plats efter ett antal års intensivt nationellt arbete med att lära förbättringsarbete. Särskilt Sex Sigma har nått en stark position här och mognadsnivån bedömer jag som relativt hög, vilket exempelvis framgår av den nationella kinesiska uppföljning som genomförs av min kollega i IAQ professor Zhen He vid Tianjin universitetet. Min bild är däremot att mycket fortfarande återstår att utveckla i verksamhetskulturen, och då särskilt gällande medarbetarskap. Ett område som sedan länge intresserat mig mycket och där det nu ska bli spännande att även få utveckla dessa tankar, modeller och erfarenheter i den kinesiska kulturen. Jag återkommer snart här med mer reflektioner om medarbetarskap och hoppas dessutom få tid framöver att avsluta ett pågående bokprojekt inom området.

Senaste inläggen

Bloggarkiv