Kina styrs allt mer utifrån kundtillfredsställelse

Idag har jag bl a besökt och haft möte med ledningen för Kinas Customer Evaluation Center som ansvarar för att mäta och följa upp tillfredställelsen bland landets kunder/medborgare. Årligen genomför man över 10 miljoner telefonintervjuer samt en mängd andra studier inom 11 prioriterade områden (se bild). Resultaten sammanställs och rapporteras till regeringen som använder dessa som underlag för att prioritera var resurser ska sättas in och var förbättringar behöver genomföras. I mina ögon känns det som ett modernt och faktabaserat sätt att förbättra och utveckla ett samhälle.

Senaste inläggen

Bloggarkiv