Framtida framgång handlar om kvalitet, innovation och ständiga förbättringar!

Jag har tidigare skrivit en hel del om framtiden och mer lär komma då jag tycker att det är oerhört viktigt att se och satsa framåt. Just nu är jag i Shanghai och har varit key note talare på deras årliga kvalitetskongress. Mitt tal handlade om just framtiden och kvalitet. Mina tankar blev mottagna med stort intresse och jag har just tillbringat kvällen med att diskutera detta med författaren till Kinas nationella 10-årsplan för kvalitetsutveckling. Jag tänkte därför dela lite av mina framtidsreflektioner från detta föredrag här och nu..

Ett inledande tema i mitt tal var att kvalitet, innovation och ständiga förbättringar kommer att bli totalt avgörande för att organisationer ska kunna nå framgång i framtiden. Jag presenterade fem olika huvudskäl till detta. Min uppfattning är att ett av dessa skulle räcka för att göra kvalitet till en totalt nödvändig framtida framgångsfaktor, men jag är övertygad om att alla fem kommer att påverka oss eller redan idag gör set. Jag har tidigare talat om flera av dessa individuellt här, men summerar nu upp dem för att åskådliggöra den stora förändring som vi nu är på väg in i.

1. Ökan kundmakt ställer höga krav på kvalitet och värdeskapande. Vi har över tiden haft en förskjutning där vi gått från en värld som ofta varit baserad på säljarens makt till en värld där kunden har tagit över makten. Detta gäller allt från privata företag som säljer tjänster och varor till offentliga organisationer som tillhandahåller samhällstjänster. Orsakerna är många. Delvis rör det sig om en generell förändring där ökar konkurrens och mer upplysta kunder tar ut sin rätt, men delvis handlar det också om medvetna avregleringar och förändring av lagstiftning. Detta medför att förmågan att möta kundernas behov och förväntningar och därigenom leverera kvalitet blivit allt viktigare över tiden. För att kontinuerligt skapa ökat kundvärde samt erhålla nöjda och lojala kunder, krävs dessutom både innovation och ständig förbättring av de varor och tjänster som erbjuds.

2. Digitaliseringen gör att kostnaden för fel ökar dramatiskt. Genom social media och internet sprids misslyckanden och kundmissnöje på ett helt nytt sätt. Tidigare kanske bara några närstående fick kunskap om ett fel som uppstått. Nu kan miljoner människor omgående få information om brister, fel och avvikelser. Detta gör givetvis att den kvalitetsbristkostnad som uppstår ökar lavinartat. Följaktligen har vi inte råd att göra fel längre. Detta innebär att behovet av och det ekonomiska utrymmet att investera i kvalitet och förbättringsarbete dramatiskt ökar över tiden. Vi kommer alltså att få än mindre råd att inte satsa på kvalitet i framtiden!

3. Snabbt ökande global kvalitetskonkurrens skapar helt nya utmaningar. Under 1980-talet upplevde delar av den västerländska industrin en chock då japansk industri efter många års tålmodigt och målmedvetet arbete kommit ikapp kvalitetsmässigt. Vissa branscher, så som hemelektronik, gick totalt under i väst medan andra, så som bilindustri, lyckades lyfta sig även om spelplanen dramatiskt ritades om. Nu är vi på väg in i en motsvarande situation igen, fast nu är det kinesiska, indiska och taiwanesiska företag som är på väg att lyfta kvalitetsmässigt. Och inte bara inom industrisektorn. Jag skrev t ex här om dagen om hur Ericsson påverkas av Huaweis framgångsrika utveckling. Om vi inte agerar snarast och låter oss stimuleras av denna nya kvalitetskonkurrens, så ser jag tyvärr en stor risk för en omfattande undergång av västerländska företag i en snar närtid. Här i Kina upplever jag nu en energi och målmedvetenhet som jag tyvärr sällan möter där hemma. Dock har vi alla chanser om vi bara väljer att ta dem….
.
4. Högeffektiva Leansystem kräver felfrihet. Under de senaste 20-30 åren har vi succesivt förfinat och utvecklat de processer som ligger som grund för våra verksamheter. Effektiviteten och produktiviteten har ökat. Vi har lärt mycket från Leanfilosofin och onödigt bundet kapital har eliminerats. Buffertar, backupper och reserver har minimerats eller försvunnit. Vi har medvetet strävat mot icke-förlåtande system där brister snabbt och tydligt syns och kan elimineras.  Idag går detta arbete vidare mot att även göra dessa flöden mer flexibla och agila. Sådana system kan ge mycket fina resultat under rätt förutsättningar, men kräver en felfri miljö. Fel och avvikelser skapar lätt stopp eller alvarliga störningar. Därför ställer denna utveckling höga krav på kvalitet, förbättringsarbete och systematiskt problemlösningsarbete.

5. En hållbar samhällsutveckling kräver effektivitet, innovation och förbättring. För att uppnå en hållbar utveckling krävs att vi envänder de ändliga resurser som förbrukas på ett förnuftigt sätt så att framtida generationers behov också kommer att kunna mötas. Idag finns enorma slöserier i de flesta system då bara en ytterst liten del av de resurser som förbrukas leder till ett direkt värde för kunderna. Genom att öka flödets effektivitet i våra processer och fokusera på värdeskapande kan stora resursbesparingar uppnår. Kvalitetsfokus, förbättringsarbete och flödesutveckling utgör grunden för att uppnå detta.

Efter detta gick jag i mitt föredrag vidare och diskuterade hur jag ser att framtidens kvalitets- och förbättringsarbete måste utvecklas för att vi ska nå framgång och lyckas möta de nya kvalitetskrav framtiden kommer att ställa. Nu är det dock sovdags här i Kina så detta tänker jag återkomma till i ett annat inlägg som jag snart ska skriva!

Senaste inläggen

Bloggarkiv