Utmärkelsen Bättre Skola visar hur lysande en bra skola i Sverige faktiskt kan vara!

Jag har gått och väntat ett tag på att få berätta om årets mottagare av Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola som SIQ delar ut. Eftersom jag är domare för utmärkelsen får jag givetvis inte berätta om utfallet förrän det blir offentligt. Och det blev det nyss! Mottagaren till utmärkelsen blev Falu Frigymnasium som visade på ett oerhört ambitiöst och välfungerande kvalitetsarbete med mycket fina resultat. Jag var mycket imponerad då vi analyserade deras arbete i domarkommittén och är väldigt glad över att vi mitt i all debatt om brister i den svenska skolan kan visa upp ett så lysande exempel! Fantastiskt roligt!

Min förhoppning är att många andra skolor nu ska ta vara på möjligheterna att lära från Falu Frigymnasium och att detta fina arbete ska sporra till fler förbättringar i skolor över hela landet. Utäver Utmärkelsen fastställde vi även Erkännanden till två ytterligare skolor som båda stod för fina kvalitetsinsatser.

Jag väljer nedan att publicera SIQ:s pressreleas med domarkommiténs motiveringar där det tydligt framgår hur bra de olika skolorna arbetet!

Det blir Falu Frigymnasium som tilldelas Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2016 för ett föredömligt arbete med sitt systematiska kvalitetsarbete. I år delar SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling även ut två Erkännanden för Framgångsrik Verksamhetsutveckling; en till Hagaskolan i Örebro och en till Hudikskolan i Hudiksvall.

- Att via denna utmärkelse årligen få presentera exempel på hur det systematiska kvalitetsarbetet bidragit till framgång inom skolan, tycker vi är ärofyllt och inspirerande. Årets mottagare Falu Frigymnasium är tillsammans med de två skolor som fått ett erkännande, konkreta bevis på att kvalitetsarbete ger resultat. Kvalitetsarbete bidrar till att skolan blir en bra arbetsplats, en god arbetsgivare och inte minst en unik plattform för elevernas utveckling och deras framtid. Som nationellt institut vill vi inspirera ännu fler skolor att arbeta med kvalitet i sin helhet och bli föredömen för andra, säger Mats Deleryd, VD för SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling.


Det är tillsammans med Skolverket och på uppdrag av Utbildningsdepartementet som SIQ sedan 2006 driver denna årliga utmärkelse med syftet att stödja utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet i skolan. Utmärkelsen riktar sig till alla verksamheter inom skolväsendet och utgår från de regler om systematiskt kvalitetsarbete som återfinns i skollagen.
Utmärkelsen baseras på en djup utvärdering av de skolor som ansöker att delta. De deltagande skolornas beskrivning av den egna verksamheten utvärderas av ett examinatorteam som genomgått en gedigen utbildning och som säkerställer att verksamheterna belyses ur ett helhetsperspektiv. Examinatorteamen analyserar övergripande och i detalj identifieras styrkor och förbättringsmöjligheter utifrån en fastställd modell.


De mottagande skolorna kommer att premieras i samband med den årliga Ceremonin som hålls den 17 januari 2017 i anslutning till Rikskonferensen Bättre Skola, som i år äger rum i Örebro på Hjalmar Bergman Teatern.

Domarkommittén för 2016 års utmärkelse består av;

  • Matz Nilsson, Förbundsordförande Sveriges Skolledarförbund (Ordf. i Domarkommittén)
  • Per-Arne Andersson, Direktör SKL
  • Anki Bäck, Rektor Byleskolan Täby
  • Emil Gustavsson, Ordförande Sveriges Elevkårer
  • Ulla Hamilton, VD Friskolornas Riksförbund
  • Anders Morin, Välfärdsansvarig Svenskt Näringsliv
  • Lars Sörqvist, VD Sandholm Associates AB
  • Helene Öberg, Statssekreterare Utbildningsdepartementet


Domarkommitténs utlåtande till mottagare Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2016
Falu Frigymnasium – Mottagare av Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola

Med en föredömlig processtyrning utgör Falu Frigymnasium en klar inspirationskälla och nationell förebild för andra skolor, förskolor och verksamheter att lära av. Utvecklingen på skolan drivs framåt i ett årshjul utifrån processresultat och kundönskemål med ett brett engagemang från medarbetarna via team och systematiska dialoger mellan medarbetare och ledningen. Kundfokus i verksamheten är tydligt och användande av förbättringsverktyg är förankrat både bland lärare och elever. Skolan visar tydligt sambandet mellan val av arbetssätt, tillämpningen av dessa arbetssätt, uppföljningen av resultaten av tillämpningen och lärandet för att ständigt uppnå bättre resultat. Falu Frigymnasium är med sin starka kvalitetskultur ett lysande föredöme och har gjort sig välförtjänt av Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2016.


Domarkommitténs utlåtande till mottagare av Erkännande för framgångsrik verksamhetsutveckling 2016

Hagaskolan i Örebro - Erkännande för framgångsrik verksamhetsutveckling
Hagaskolan når fina resultat genom en välplanerad verksamhet där fokus är på barnets och elevens bästa. Ledningens, så väl som medarbetarnas, breda engagemang är synligt i de valda arbetssätten. Skolans utvecklingsfokus är tydligt bland annat genom den struktur och systematik som finns för ständiga förbättringar av skolans processer samt genom kompetensutveckling bland annat genom kollegialt lärande. Det finns goda möjligheter till ytterligare utveckling genom fortsatt arbete kring den påbörjade processorienteringen av skolans verksamhet. Hagaskolan driver ett långsiktigt utvecklingsarbete med stor delaktighet och engagemang. Sammantaget gör detta att Hagaskolan är väl värda ett Erkännande för framgångsrik verksamhetsutveckling för andra skolor, förskolor och verksamheter att inspireras och lära av.

Hudikskolan - Erkännande för framgångsrik verksamhetsutveckling
Hudikskolan i Hudiksvall visar ett engagerat och tydligt ledarskap med fokus på gemensamma värderingar och ständiga förbättringar. Verksamheten präglas av hög kundorientering, transparens och delaktighet hos elever, vårdnadshavare och medarbetare i utveckling och förbättring av verksamheten. Hudikskolan har kommit en bra bit på väg i det systematiska kvalitetsarbetet genom att utveckla sina arbetssätt för höga kunskapsresultat. Det finns potential att utvecklas ytterligare genom tydlig koppling mellan processtyrningen och resultaten av de valda och tillämpade arbetssätten. Sammantaget gör detta att Hudikskolan är väl värda ett Erkännande för framgångsrik verksamhetsutveckling för andra skolor, förskolor och verksamheter att inspireras och lära av. 

Senaste inläggen

Bloggarkiv