Vi har inte råd att inte bli bättre!

Detta låter väl som ett fullständigt självklart påstående. Och det borde det också vara. Men när man arbetar med kvalitetsutveckling, kundorienterad verksamhetsutveckling och ständiga förbättringar är det tyvärr inte alltid så. Jag får regelbundet höra långa bortförklaringar när jag arbetar med olika ledningsgrupper, som alla i grunden handlar om att man inte anser sig ha tid och råd att prioritera den egna verksamhetens utveckling och förbättringsarbete. Än mer frekvent är detta inte uttalat utan en tyst verklighet som många kvalitetsprofessionella tvingas leva med i vardagen..

Självklart sker det alltid spontana förbättringar runt om kring i våra verksamheter. Människor försöker efter bästa förmåga lösa problem och tillkortakommanden i sin närhet. Akuta problem fixas snabbt till. Avvikelser stängs ned så gott det går. Klagomål och reklamationer hanteras efter bästa förmåga. Men detta förbättringsarbete har vanligen en låg verkningsgrad och kan endast hantera ett fåtal av de egentliga förbättringsmöjligheter som finns i en verksamhet.

Ett systematiskt och faktabaserat förbättringsarbete som är djupt förankrat i verksamhetens ledarskap och som har bäring på vad som är av strategisk vikt innebär något helt annat. Problemlösning kräver kompetens, metodik och prioriterad tid. Sunt förnuft är oerhört viktigt men räcker inte särskilt långt då en verksamhet ska utvecklas. Betänk bara hur begränsande det skulle vara om ett företags produktutvecklingsarbete bara skulle förlita sig på bara sunt förnuft. Och verksamhetsutveckling har faktiskt samma komplexitet som produktutveckling. Att hävda något annat är att förneka vår professions kompetens och tyder i mina ögon på total okunskap. Kvalitetskompetensen bygger ju faktiskt på över hundra år av forskning och tillämpad utveckling inom organisationer över hela världen. Tyvärr är det fortfarande idag allt för få som har fått tillgång till denna kunskap.

Det finns många skäl till att vi inte har råd att inte bli bättre. I grunden handlar dock allt om att det är väldigt kostsamt att inte vara bra. Att inte ha rätt förmåga att möta kunders behov och förväntningar, dvs att inte kunna leverera rätt kvalitet, är förknippat med stora kostnader för en verksamhet. Själv har jag mina rötter i forskning gällande kvalitetsbristkostnader. För ca 20 år sedan skrev jag min doktorsavhandling inom det området. Detta efter intensivt arbete inom Volvo, Scania, Ericsson, ABB, SSAB och SAS. Slutsatserna var just att bristande kvalitet kostar förmögenheter. Sedan dess har jag arbetat i många andra branscher med liknande studier. Ganska mycket även inom kommunala verksamheter och inom sjukvård. Bilderna är de samma överallt. Bristande kvalitet och dåligt kvalitetsarbete är mycket dyrt.

Nu handlar detta inte bara om interna brister, fel och slöserier utan än mer om bristande förmåga att möta kundernas behov och förväntningar. Här sker enorma värdeförluster idag. Något som måste ändras om vi ska kunna skapa en hållbar utveckling i samhället. Ofta har dessa brister dock inte fullt ut tagit ut sin rätt då alla aktörer i en viss bransch i många fall är ungefär lika dåliga. Emellanåt är det dock någon som sticker ut och då blir det snabbt kris för övriga. När missnöjda kunder inser att andra aktörer blivit bättre så kan det snabbt ske dramatiska förändringar. Se till exempel vad som hände på 80-talet då det inom ett antal branscher visade sig att japanska företag hade passerat sina västerländska konkurrenter kvalitetsmässigt. Jag har, som många av er säkert sett, skrivit en mängd debattinlägg, artiklar och bloggtexter om att länder som Kina, Indien och Sydkorea nu är på snabb frammarsch kvalitetsmässigt. Detta om något gör att vi inte har råd att inte bli bättre. Om vi inte snabbt inriktar våra verksamheter mot ett ambitiöst och kundorienterat verksamhetsutvecklingsarbete är jag mycket orolig för att vi inom en inte allt för avlägsen framtid kan komma att få betala ett enormt högt pris för detta. Det kan i värsta fall handla om grunden för hela vår välfärd!

Vill du ha hjälp med att skapa förståelse för dessa frågor i din ledningsgrupp är du mycket välkommen att kontakta mig. Mitt mål är att försöka skapa större förståelse för vikten av att göra kvalitet och förbättringar till en strategisk ledningsfråga i så många företag och organisationer som möjligt. Du når mig lättast via min mail  lars.sorqvist@sandholm.se 

Senaste inläggen

Bloggarkiv