Kvalitet är framtiden!

Jag håller regelbundet seminarier i ledningsgrupper, talar på konferenser och agerar via andra kanaler för att verka för ökad förståelsen för den situation som våra företag och organisationer allt mer ställs inför. En situation där betydelsen av att leverera värde till de som verksamheten finns till för snabbt ökar, vilket är det samma som att leverera rätt kvalitet. Särskilt den accelererande kvalitetsutvecklingen i Kina, som jag talat mycket om, gör det oerhört viktigt att snabbt reagera och radikalt öka fokusen på dessa frågor både i företag och i samhället som helhet. Själv upplever jag dessvärre att kvalitetsfokusen snarare stagnerat på senare år, särskilt om man jämför med den tidigare epok då japans kvalitetsrelaterade framgångar starkt stimulerade västvärdens kvalitetsinitiativ. Min bedömning är att vi idag står inför en utmaning som vida torde komma att överstiga den som vi utsattes för från japansk industri under 1970- och 1980-talen.

I mina ögon är detta en fråga som kan komma att bli fullständigt avgörande för vårt samhälles framtida välfärd, varför jag personligen starkt engagerar mig i att kommunicera och verka för att bilda opinion/förståelse för detta. Min övertygelse är att om vi kan nå ett läge där vi på allvar prioriterar arbetet med kundorienterad verksamhetsutveckling, så har vi alla möjligheter att bemöta detta hot. Grunden för denna övertygelse är att jag ser det medarbetarskap och den kultur som finns i våra svenska verksamheter som en exceptionellt god miljö för att driva förbättringar och kvalitetsutveckling. Utan ett helt annat lednings- och huvudmannaengagemang är dock möjligheterna att lyckats i det närmaste obefintliga. Vi måste därför snabbt ruska om våra ledningsgrupper, styrelser och politiker och komma ut med ett nytt ledarskap som fullt ut är grundar i utveckling och förbättring. Vi behöver ett visst mått av ”kvalitetspanik” som får oss att ta detta på högsta allvar!

Jag vill här dela en intervju med mig som nyligen publicerades i tidningen Gate:

Sprid gärna denna och andra inlägg jag gjort om detta till så många som möjligt så att förståelsen för denna utmaning ökar! Vill du att jag kommer till din ledning eller styrelse och berättar mer om situationen och vad vi behöver göra åt detta så är det bara att höra av dig!

//Lars

Senaste inläggen

Bloggarkiv