Nu börjar kineserna uppleva problem med icke-kinesisk kvalitet!

På IAQ:s General Meeting i Charlotte hölls introduktionsförelösningar av två nya medlemmar från Kina. Båda föredragen var mycket intressant och skapade en del tankar som jag vill dela här. I detta inlägg börjar jag med det första föredraget som hölls av Mr Jinfang Shen som är styrelseordförande i den kinesiska koncernen Highly Group för vilken han tidigare även varit VD. Företaget tillverkar framförallt kompressorer till bl a luftkonditioneringsaggregat och har inom det området 15 % global marknadsandel. Förutom tillverkning i Kina har företaget byggt fabriker i Indien, Japan, Europa och USA. Över åren har Highly tilldelats en mängd kvalitetsutmärkelser och anses vara ett av de främsta bolagen att arbeta med kvalitet i Kina.

Min första reflektion gäller det enorma engagemang och intresse som Mr Shen visar för kvalitet och verksamhetsutveckling. Han är dessutom oerhört kunnig och påläst inom kvalitetsområdet. Jag har träffat honom tidigare i Shanghai och fick då samma intryck. Nu berättade han mer om bakgrunden till förtagets framgångar och min upplevelse styrktes än mer avseende hans kunskaper inom området. Han är historiskt personligen initiativtagare till Highley´s kvalitets- och förbättringsarbete. En resa som började för mer än 20 år sedan. Även som styrelseordförande för Highley-koncernen har han idag fortsätt att aktivt engagera sig i kvalitetsarbetet som han ser som grunden för företagets framgång. Utöver detta ingår han numera även i IAQ och kommer därigenom att aktivt delta i utvecklingen av kvalitet i världen. Detta är i mina ögon ett mycket gott exempel på just det ledarskap som krävs i en företagsledning och styrelse för att nå världsklass kvalitetsmässigt!

Min andra reflektion från detta föredrag gäller den verksamhet som Highley bedriver utanför Kina. Mr Shen berättar att det idag är svårt att få fabriker i andra delar av världen att hålla samma höga kvalitet som de kinesiska fabrikerna gör. Detta löstes genom att man startade ett utbildningsprogram i Kina dit chefer och specialister från deras internationella verksamhet sändes på omfattande utbildningar för att lära sig hur man arbetar med kvalitet. Detta är något som jag vill lyfta fram. Tidigare har vi sett en hel del initiativ då västerländska företag utbildat sina kinesiska verksamheter och leverantörer för att utveckla förmågan att leverera kvalitet. Jag har själv varit involverad i sådan utbildning, t ex då vi på Sandholm Associates utbildade IKEA:s kinesiska leverantörer i förbättringsarbete genom ett specialframtaget Six Sigma-baserat upplägg. Jag har även stött på ett målmedvetet och välgenomtänkt sådant arbete hos Toyota som använder en av sina fabriker utanför Nagoya för att träna medarbetare från sina västerländska fabriker i Toyota Production System. Nu möter jag för första gången det omvända. Ett kinesiskt företag som upplever att icke-kinesisk kvalitet inte duger och tvingas arbeta hårt för att träna sina västerländska medarbetare och lyfta kvaliteten i deras anläggningar. I mina ögon ännu ett belägg för hur fort den kinesiska kvalitetsutvecklingen går fort framåt. Något som jag skrivit ett antal inlägg om tidigare…

Min förhoppning är att svenska företag och organisationer ska förstå allvaret i den situation som allt mer tonar upp samt inspireras och sporras av denna till att lägga in en avsevärt högre växel gällande kvalitet och förbättringsarbete. Detta lär snart komma att behövas om vi ska bevara den välfärd vi har!

Senaste inläggen

Bloggarkiv