Förbättringsarbete och problemlösning måste bli grunden för framtidens politiker!

Just hemkommen från en av mina många resor till Portugal och arbete med vårt portugisiska dotterbolag Sandholm Excellence Center vill jag dela lite tankar gällande vikten av att utveckla politiken utifrån ett kvalitets- och förbättringsperspektiv. Intressant nog är detta just vad som skett i Portugal. Kanske var det därför jag just nu började skriva detta. Kanske var det för att jag just satt och läste de svenska kvällstidningarnas nyheter som svämmar över av olösta problem. Hur som helst så finns det kunskap, metodik och verktyg som kan bidra till en helt annan utveckling av landet än den vi ser idag..

Politik handlar ytterst om att utveckla ett samhälle som skapar värde för dess medborgare. Både idag och i framtiden. För detta ändamål finns olika synsätt och ideologier. Gemensamt för alla sådana är dock att de utifrån sina grunder måste uppnå förbättringar i den önskade riktningen. Detta oberoende om man är konservativ, liberal, socialist eller kommunist. Det finns för alla ideologier hinder på vägen. Problem som måste lösas för att de önskade målen ska nås. Vissa av dessa problem blir synliga då ideologier ska förverkligas. Andra utifrån sådant som sker i samhället eller önskas av medborgarna. För mig är det då uppenbart att alla våra politiker borde ha en gedigen förståelse för hur man systematiskt löser problem, driver förbättringar och uppnår förändring. Områden där det finns omfattande kunskap att tillgå.

Om man driver politik utan förmåga att förbättra och lösa problem kommer mycket av engagemanget att sluta i debatter, fina tal och löften. Dock lär resultaten mestadels utebli. Utan verklig problemlösning vet man ju aldrig om åtgärderna är de rätta. Och utan resultat tappar man även medborgarnas långsiktiga förtroende. Långsiktigt tror jag dessutom att en verkningsfull politik som leder till resultat är en förutsättning för att vår demokrati ska överleva. Utan resultat faller med stor sannolikhet intresset både för att engagera sig politiskt och för att rösta. Därför anser jag att framtidens politiker måste bli bättre på att få rätt saker att hända. Och det handlar on systematiskt förbättringsarbetet, faktabaserad problemlösning och innovativt utvecklingsarbetet. Utöver detta finns det mycket att lära från ett kundorienterat verksamhetsutvecklingsarbete gällande processtänkande, ledarskap och fokus på de som samhället finns till för. Jag såg t ex mycket intressant sätt att arbeta med det sistnämnda på då jag förra året besökte den organisation i Kina som följer upp medborgarnas nöjdhet och hjälper landets regering att identifiera förbättringsområden. Detta är saker jag skulle kunna fortsätta och skriva hundratals sidor om, vilket jag inte tänker göra nu.

Frågan är bara om och hur en förändring mot en mer förbättringsorienterad politik skulle kunna ske. Intressant nog finns det flera goda exempel på detta i historien. Ett sådant är det arbete som Bill Clinton gjorde med stöd från Al Gore under sin tid som president. Al Gore hade sedan tidigare en gedigen kunskap gällande just kvalitetstänkande. Han medverkade t ex i vår amerikanska systerorganisation Juran Institutes aktiviteter innan han blev vice president. Detta arbete har Gore och Clinton bl a beskrivit i sin bok ”Common sense government works better and costs less”.

Det finns även närmare exempel. Ett mycket bra sådant är min gode vän Pedro Saraiva från Portugal. Pedro är ledande kvalitetsexpert och kollega till mig inom IAQ. Han är professor och tidigare även vicerektor vid det anrika universitetet i Coimbra. Han har även bakgrund från MIT i USA. När den ekonomiska krisen slog till i Portugal och Pedro såg hur hanfallna politikerna var, valde han att själv gå in i politiken. Som parlamentsledamot lyckades han ena samtliga partier i ett faktabaserat problemlösningsarbete. Han började med brainstorming och post-it-lappar mitt i parlamentet och ledde parlamentet vidare in i rotorsaksanalyser. Plötsligt blev problemen konkreta istället för ideologiska åsikter. Ledamöterna enades. Under Pedros ledning fick parlamentet ihop den handlingsplan som nu verkar för att rädda landets ekonomi och som till skillnad mot flera andra sydeuropeiska länder förefaller ge resultat.

I höst kommer Pedro till Sverige och berättar om sitt arbete i samband med Kvalitetsmässan i Göteborg. Jag hoppas verkligen att många av våra svenska politiker kommer och lär från honom. Själv ska jag vara moderator och göra vad jag kan för att klämma ur Pedro så mycket lärdomar som möjligt. Men vi behöver dock inte vänta till dess. Jag vet att knappt hälften av riksdagens ledamöter finns med i mitt nätverk på LinkedIn efter att ha räknat lite. Utöver detta finns där mängder med politiker inom landsting och kommun. Från alla partier. Gissar därför att en del av er läser detta. Nu är det upp till er att börja tänka om. Världen och Sverige förefaller idag stå inför många svåra utmaningar och förmodligen än fler framöver. Det räcker inte att tycka. Det räcker inte med anslag och budgetar. Vi måste på allvar gå till botten med problemen. Vill ni fortsätta att bedriva en politik som släcker bränder på symtomnivå eller vill ni ha en faktabaserad och handlingskraftig politik som bygger på systematiskt förbättringsarbete och därigenom löser problems rotorsaker på riktigt?
 
PS. Läs gärna intervjuen med Pedro som vi nyss publicerade i Sandholm Associates tidning Potential. Där berättar han själv mer om det jag kort beskrev ovan. Om du inte har tidningen så har jag lagt upp artikeln här:

Senaste inläggen

Bloggarkiv