Fokus på kvalitetsutveckling i mindre verksamheter

Första konferensdagen avslutades med en paneldiskussion som jag ledde på scenen. Jag hade fyra intressanta deltagare som jag bollade tankar och idéer med gällande hur små och medelstora verksamheter (SME) bättre ska utvecklas kvalitetsmässigt. Panelens medlemmar var min kollega från IAQ Mr Shen som är styrelseordförande för Highly och Hitachi, Mr Jiang som är chef för Avic som är ett ledande bolag inom Kinas rymdindustri, Mr Lindblad som är vd för Wacker i Kina samt Mr Fenn som är ordförande för den asiatiska kvalitetsorganisationen. Nedan följer en sammanfattning av några av de tankar som framkom i denna paneldiskussion.

Samtliga paneldeltagare upplevde att det krävs mer och mer kvalitetsmässigt av mindre företag för att nå framgång. Globaliseringen har dramatiskt ökat konkurrensen, kvalitetskraven från stora kundbolag blir allt tuffare samt allt mer komplexa processer med stora mängder data bidrar starkt till detta. Som följd av detta behöver mindre företag lägga betydligt mer tid och resurser på att lära sig bedriva ett systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete. Behovet av omfattande kompetensutveckling upplevdes som mycket stort. Det som var bra tidigare duger inte längre för att lyckas.

Diskussionen gled sedan vidare mot kultur och ledarskap. Vi ansåg att det är enklare att bygga upp en kvalitets- och förbättringskultur i en liten verksamhet då de är färre människor och större närhet till ledningen. Dock kräver detta ett tydligt ledarskap med god förankring i kvalitetstänkandet, något som är mycket osäkert huruvida det finns i många mindre verksamheter. Tyvärr konstaterade vi dessutom att många av de ledarskapsutvecklingsprogram som finns att tillgå inte innehåller vad som krävs för att lyckas. Fokus på kvalitet och förbättring saknas. Mr Shen berättade att Highly därför upprättat egna kvalitetsutbildningsprogram i Kina där man både utbildar egen personal från hela världen och viktiga leverantörer under 3 månader.

Ett annat område som vi berörde var förbättringssamarbete mellan kunder och leverantörer, ett område som blir allt viktigare. En försvårande faktor är att det finns många olika tänkbara koncept att välja mellan, vilket ofta medför att företag arbetar med förbättringar på olika ”dialekter”. Här såg vi alla ett behov av ökad tydlighet och framtida starkare stöd från bransch- och kvalitetsorganisationer. Jag redogjorde för CIM-modellen som vi (IAQ/EOQ) av denna anledning utvecklar i Europa. Panelen ansåg dessutom att ett Lean och/eller Six Sigma baserat upplägg är en bra start som vanligen räcker långt.

Efter seminariet träffade jag min IAQ kollega Zhang Gang som är Counselor of China, knyten till Politbyrån och författar landets 10-årsplan för kvalitet. Han berättade mycket engagerat hur Kinas regering för två dagar sedan fattat beslut om att än starkare verka för en god kvalitetsutveckling i landets företag. Detta kommer bl a att medföra att företag som håller en god kvalitetsnivå och lyckas väl med sitt förbättringsarbete kommer att ges ytterligare förmåner medan de som ignorerar kvalitetsarbetet kommer att ”bestraffas”. I landets fattigare regioner kommer dessutom staten att satsa än mer resurser för att genom utbildning stötta kvalitets- och förbättringsarbete.
 

Senaste inläggen

Bloggarkiv