Sandholm associates unika ställning i Kina

När jag är här i Kina upplever jag ofta att jag hamnar i en mycket central position och det finns en tydlig orsak till detta. Redan 1981 kom Lennart Sandholm som första västerlänning till Kina för att lära ut ett modernt kvalitetstänkande. Han kom därigenom att bli pionjären inom detta område i landet. Tidigt startades omfattande utbildningsprogram. Med bl a stöd från SIDA genomfördes 10-veckors utbildningar i quality management. Deltagarna var noga utvalda utifrån ledande personer från näringsliv, stadsförvaltning och universitet. Kvalitetstänkandet spreds snabbt. Ledare runt om i Kina såg tidigt möjligheterna och behovet av att utveckla kvalitet för landets framtida ekonomiska utveckling.

En intressant faktor är att flera av landets idag mest betydelsefulla ledare faktiskt började sina karriärer genom att just delta i Sandholm Associates kurser. Något som jag tydligt märker när jag kommer hit då jag alltid blir oerhört väl omhändertagen av personer från allra högsta nivå. I många fall med anknytning till Politbyrån som styr landet politiskt. I Kina betyder nämligen långa relationer och förtroende oerhört mycket.

Denna situation upplever jag personligen som mycket viktig då den också medför att man verkligen lyssnar på de tankar och idéer som jag och kvalitetsvärlden står för. Hemma i väst känns det allt för ofta som att de högsta ledarna och politikerna inte bryr sig särskilt mycket om kvalitet. Självklart sägs det massa vackra ord, men mycket lite händer i verkligheten. Här i Kina är det helt annorlunda. Intresset är stort. Inte bara bland kvalitetsprofessionella utan lika mycket hos ledarna. Många gånger har ledare från högsta nivå i Kina sökt upp mig för att de vill diskutera och reflektera. De har alltid haft genuina kunskaper men är samtidigt ödmjuka inför de utmaningar de står inför.

I Sverige möter jag allt för ofta delvis uppgivna kvalitetschefer som främst vill lära hur de ska engagera och intressera sina ledningsgrupper. Här möter jag istället främst toppledare som frågar hur man ska arbeta för att nå framgång. Ständigt hör man landets yttersta ledare, vanligen i form av president Xi Jinping, betona vikten av kinesisk kvalitetsutveckling. Ett imponerande stöd och intresse finns hela tiden. Och en professionalism som totalt saknas i väst.

Genom att skriva om detta hoppas jag fler personer i Sverige, förhoppningsvis även de som har möjlighet att påverka, ska få en insikt om vad som håller på att hända. Vårt västerländska samhälle behöver sporras och lära från vad som sedan länge pågår i Kina. Eller som P&G:s vd i Kina Matthew Price just sade på scenen: - Om du vill se framtiden så kom till Kina!

Senaste inläggen

Bloggarkiv