Styrgruppsmöte med SQMA

Måndag och tisdag denna vecka hade vi styrgruppsmöte i SQMA (Swedish Quality Management Academy) som består av de nio svenska lärosäten som har högre akademisk forskning inom kvalitetsområdet är vår svenska forskningsplattforma inom kvalitet. Vi hade som vanligt en mycket givande diskussion där fokusen låg på uppbyggnaden av en gemensam svensk forskarskola inom kvalitretsområdet samt på vilka forskningsområden vi ska rioritera i framöver. Vi beslutade även att inleda arbetet med att göra en ny SQMA-studie (läs gärna den förra under fliken artiklar ovan) för att än mer ringa in de utmaningar som föreligger kvalitetsmässigt för svenska företag och organisationer.

Senaste inläggen

Bloggarkiv