Kvalitets- och förbättringskompetens spelar en avgörande roll för hållbar samhällsutveckling

Just nu är jag i Bled i Slovenien där jag är talare på både EOQ:s årliga konferens och IAQ Forum. Igår hade vi dessutom möte hela dagen i IAQ:s Sustainability Think Tank. En central del i vårt arbete är att fastsälla hur den kompetens som finns inom kvalitetsområdet på bästa sätt ska kunna användas för att bidra till en mer hållbar samhällsutveckling. Det finns en mängd olika totalt avgörande band mellan kvalitetsutveckling och hållbar utveckling. Ytterst berör båda områden hur resurser förbrukas för att skapa värde. Här finns en enorm kunskap inom kvalitetsområdet avseende hur effektiva flöden och processer kan utvecklas mot att leverera högt kundvärde med minimal resursåtgång. Ska man samtidigt kunna nå ekologisk, social och ekonomisk kunskap krävs denna förståense.

Vårt möte var mycket givande. Vi utbytte erfarenheter och arbetade tillsammans med att utveckla de tankesätt och verktyg som vi har att tillgå. Ett arbete som vi kommer att lägga än mer resurser på framöver. Roligt är att vi i Sverige ligger ganska långt fram inom detta område. Den nya utgåva som lanseras av SIQ-modellen under vintern kommer att utgå från ett mycket gediget hållbarhetsperspektiv. Något som jag hoppas kommer att sätta fart på många verksamheters hållbarhetsarbete. Ska något hända på allvar så räcker det inte med välskrivna hållbarhetsrapporter och olika certifikat. Det som krävs är ett systematiskt förbättringsarbete baserat på djupa kunskaper gällande problemlösning, processutveckling och innovation. Just sådant som vi har kunskap om i kvalitetsbranschen….

Nedan delar jag en av de bilder jag kommer att visa på IAQ Forum här i Bled på fredag då jag håller ett anförande om just detta. Bilden visar på ett förenklat sätt kopplingen mellan kvalitetsledning och hållbarhet.

Senaste inläggen

Bloggarkiv