Tiden är snart ute gällande uppgradering av ledningssystem!

Hösten 2015 publicerades den senaste utgåvan av ISO 9001. Redan något år innan detta visste vi ganska väl vilken inriktning denna standard skulle komma att utvecklas i. Den tidigare utgåvan av standarden gäller till hösten 2018. Därefter måste alla verksamheter som vill behålla sin certifiering ha genomgått en omcertifiering mot ISO 9001:2015. Det har alltså funnits gott om tid att tänka och arbeta igenom verksamhetens ledningssystem. Trots detta är det fortfarande väldigt få verksamheter som omcertifierats. Något som i mina ögon är mycket oroväckande. De förändringar som skett i standarden skapar intressanta möjligheter att utveckla befintliga ledningssystem i en mycket positiv riktning. Möjligheter som nu fullständigt riskerar att gå oss förbi om inget snabbt sker. För att ta vara på dessa behövs nämligen rikligt med tid då stora förändringar av både verksamhetskultur och ledarskap krävs. Förändringar som definitivt inte sker över en natt…

Allt för ofta har jag vid tidigare förändringar av standarder sett organisationer vänta för länge med att starta uppgraderingsarbetet. Effekten av detta är att man bara får den tid som krävs för att fixa till vad som krävs för att behålla certifikatet. De egentliga förbättringarna av ledningssystemet hinns därigenom inte med och systemet utvecklas än mer mot en oanvändbar kuliss. Effekten av detta blir inte bara ett oanvändbart ledningssystem utan även en försämrad omvärldsbild av kvalitetsprofessionen.

De mest betydelsefulla förändringarna i ISO 9001:2015 handlar om ledningens åtagande och ansvar, införandet om ett riskbaserat tänkande i verksamheten samt en ökad processinriktning i arbetet. I mina ögon oerhört betydelsefulla områden som dessutom idag påtagligt sviktar i många verksamheter. Utöver detta finns vanligen mycket att lära och utveckla inom dagens ledningssystem för kvalitet avseende hur interna revisioner genomförs samt hur verksamheten kontinuerligt arbetar med förbättringar.  Detta handlar alltså om omfattande förändringar som inte går att snyta fram fem i tolv!

Nu är det därför av stor vikt att alla verksamheter som är certifierade, men som ännu ej har omcertifierats, tar sitt ansvar.  För att så ska ske krävs ökade kunskaper både hos organisationernas högsta ledningar och bland de kvalitetsprofessionella. I samband med uppgraderingen av verksamhetens ledningssystem finns stora möjligheter att utveckla ett betydligt effektivare och mer levande ledningssystem. Något som skulle kunna lyfta hela kvalitetsprofessionens image rejält. Själv har jag hållit en mängd ledningsseminarier runt om i olika verksamheter angående dessa frågor. Något som de flesta verksamheter skulle behöva. På motsvarande sätt behöver kvalitetsprofessionella tränas och utvecklas i denna standards nya möjligheter. Det räcker självklart inte bara att förstå standarden utan omfattande kunskapsutveckling krävs inom områden som ledarskap för ständiga förbättringar, riskhantering, processutveckling, kvalitetsrevision och kanske aldra mest systemetiskt förbättringsarbete där gedigna kunskaper om Sex Sigma och Lean i mina ögon idag är ett nödvändigt ”körkort” för att man överhuvudtaget ska kunna snacka kvalitet. Ett antal område där jag och mina kollegor inom Sandholm Associates genomfört en mängd utbildningsinsatser över åren och sett många fina resultat.

Min uppmaning till alla er som är verkar i organisationer som är certifierade men inte ännu har omcertifierats är att ni omgående bör sätta full fart. Tiden är mycket knapp om ni ska hinna göra något bra av detta arbete. Fortfarande är jag dock övertygad om att det är möjligt att komma långt på den tid som återstår, men snart är det nog tyvärr kört. Och tar man inte tag i ledningssystemens förbättringsmöjligheter är jag rädd för att man på sikt kommer att urvattna både dessa system och den egna rollens status fullständigt. I ett sådant läge tror jag det helt enkelt är bättre att säga upp certifikatet och oberoende av ISO 9001 satsa på att utveckla ett välfungerande ledningssystem med stark fokus på ständiga förbättringar. Men för att undvika att tvingas ta det steget gäller det, som sagt var, att växla upp utvecklings- och uppgraderingsarbetet av det befintliga ledningssystemet och sträva mot att skapa ett mer levande och värdeskapande system. Möjligheterna är enorma! Vill ni veta mer om hur detta kan ske så är ni, som vanligt, alltid välkomna att kontakta mig.

Senaste inläggen

Bloggarkiv