Kvalitetsmässan tips 2: Kvalitet i välfärden!

Hur man ska arbeta med kvalitet inom skola, vård och omsorg är ett hett ämne i debatten. Inte minst då den mycket omskrivna Välfärdsutredningen, framtagen av Ilmar Reepalu, ger sig in på detta område. Efter att ha plöjt utredningen inför mitt framträdande i Almedalen i somras hade jag faktiskt svårt att veta vad jag skulle säga. På kvalitetsfronten är den i alla fall totalt osaklig. Faktiskt helt fascinerande osaklig. I Sverige har vi något av världens mest framsående forskning inom just kvalitetsområdet. En portugisisk studie publicerad i våras bedömde t ex svensk kvalitetsforskning som Europas ledande. Trots detta har Välfärdsutredningen undvikit att nyttja en enda källa från denna forskning. En inriktning som i och för sig är genomgående i hela undersökningen, då inga andra relevanta kvalitetskällor från internationell kvalitetsforskning heller åberopas. I mina ögon handlar det därför om en rakt igenom ideologiskt baserad utredning. Vad man nu ska ha en sådan till? Hade utredarna valt att utnyttja den forskning och kunskap som finns i kvalitetsvärlden är jag ganska övertygad att den skulle ha landat i ett resultat som varit diametralt motsatt vad den nu kommer fram till. Att jag själv reagerar starkt på Välfärdsutredningen beror inte bara på dess ovetenskaplighet utan att den genom att hävda en mängs rena felaktigheter gällande kvalitetsarbete tendrar att skapa allvarliga missuppfattningar gällande mitt sakområde långt bortom dess egentliga syfte. Något som i mina ögon är mycket olyckligt!

Hur som helts har Svensk Näringsliv satt upp ett seminarium som även inkluderar en politisk debatt på detta tema. Själv kommer jag att hålla ett inledande seminarium om hur man kan arbeta med och mäta kvalitet. Under den avslutande politiska debatten kommer Anders W Jonsson (C), gruppledare och ledamot av Socialutskottet, Erik Bengtzboe, utbildningspolitisk talesperson (M), Erika Ullberg (S), oppositionslandstingsråd SLL och Karin Pleijel (MP), ordförande Utbildningsnämnden i Göteborg att diskutera hur man kan och bör arbeta med kvalitet i välfärden. Ska bli intressant att höra vad dessa folkvalda kommer fram till. Själv kommer jag att sträva efter att ge en konkret och faktabaserad bild av vad vi kvalitetsprofessionelle vet och kan tillföra. Min övertygelse är att kvaliteten inom skolan, vården och omsorgen dramatiskt skulle kunna ökas om vi bara tog vara på den kunskap som finns inom kvalitetsområdet istället för att låsa oss i känslomässiga ideologiska resonemang. I min värld hör inte ideologi hemma i frågor där det finns ”riktig” kunskap!

Mer information om seminariet finns här:  http://kvalitetsmassan.se/?s=kvalitetsstyra+vinstreglera  

Senaste inläggen

Bloggarkiv