Kvalitetsmässan tips 3: Hur mår Kvalitetslandet Sverige egentligen?

Svensk kvalitet är något som under många decennier stått för något väldigt bra. Svenska produkter har i omvärlden, och kanske ännu mer av oss själva, setts som ett belägg för god kvalitet. Made in Sweden har relaterats till kvalitet. På motsvarande sätt har kvaliteten i den svenska välfärden haft ett mycket gott ryckte. Historiskt har omvärlden ofta uppmärksammat och intresserat studerat vår offentligt utförda verksamhet och den svenska modellen. Svensk skola, sjukvård och omsorg har setts som ledande. Frågan är bara hur allt detta står sig idag. Över åren har den svenska kvaliteten påtaglig fallit relativt omvärlden. Det finns nog ingen som idag skulle hävda att svensk kvalitet står för något totalt exceptionellt jämfört med vad andra länders näringsliv och offentliga kan leverera. Detta innebär inte på nått sätt att vi är dåliga, men vi är definitivt inte överlägsna. Och för att hålla vår position och kanske till och med förbättra denna måste vi kämpa hårt.

Att få upp ögonen för detta är oerhört viktigt! Personligt tror jag att vi svenskar allt för ofta är lite kvalitetsavtrubbade. Vi lever på vår historia. Vi har skapar något av en upplevd kvalitetsbubbla. Många människor lever kvar i det förgångna och tror, eller åtminstone hoppas, att svensk kvalitet är något väldigt bra. Och framför allt agerar mäniskor som att den svenska kvaliteten är stabil och oförstörbar. En gåva som bara finns här naturligt. Självklart är det inte så! Vi som alla andra måste kämpa och lära oss leda genom ett systematiskt och faktabaserat förbättringsarbete om vi ska kunna leverera på högsta nivå. Något som gäller än mer i en globaliserad och öppen värld där konkurrensen är mer uppenbar och stark. För att kvalitetsfrågan ska få rätt uppmärksamhet och dignitet krävs dock självinsikt. För att förbättra krävs förståelse för behovet av att förbättra. Det är en av förändringsledningsområdets grundprinciper. Då jag upplever betydande brister i denna självinsikt i vårt land, ser jag följaktligen ett stort behov av mer debatt och upplysning.

Inom detta område har svensk kvalitetsrörelse en viktig roll att fylla. Vi måste tillsammans verka för att ge både politiker och företagsledare en bättre bild av läget. Problemet är bara att allt för få av våra beslutsfattare idag lyssnar på dessa argument. Delvis förmodligen som följd av att de är låsta med att hantera mängder av akuta problem genom ständiga ”brandsläckningar” på symtomnivå, som i mångt och mycket beror på bristande ledarskap, oförmåga att leda genom strategiskt förbättringsarbete och bristande helhetsförståelse. Vad som krävs är en starkare debatt om kvalitet. En riktig debatt som bygger på kunskap och forskning. En debatt där medvetenheten ökar om landets situation och alla de fantastiska möjligheter att förbättra som bara ligger och väntar på att bli gjorda!

Ett mycket positivt inslag är att nu även SWEDAC sluter sig starkt till skaran av kvalitetsmedvetna organisationer som försöker verka för svensk kvalitet och en framtid grundad på högt värdeskapande. På Kvalitetsmässan i Göteborg kommer jag tillsammans med SWEDAC:s generaldirektör Peter  Strömbäck och Annika Wallenskog, som är chefsekonom för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), att hålla ett seminarium på just detta tema. För att förtydliga vad som syftas på har SWEDAC valt att använda begreppet Kvalitetslandet Sverige. Ett utryck jag gillar för det är precis vad vi behöver kämpa för framöver! Utan god förmåga att leverera kvalitet kan vi aldrig behålla vår välfärd och lösa alla de problem som nu radar upp sig i form av klimatomställningar, globala folkomflyttningar, förändrade arbetsmarknader påverkade av ny teknik etc. Välfärd baseras dock på hög värdeförädling i ett land. Värdeförädling handlar om att skapa värde för kunder, dvs att möta behov och leverera kvalitet.

Själv kommer jag att lägga mycket tryck i detta seminarium på att förmedla den bild jag har om kvalitetsutvecklingen i omvärlden och hur den påverkar oss redan idag och lär komma att påverka oss mer dramatiskt i framtiden. Jag sitter just nu och slutfilar på mina bilder till seminariet så jag har skallen full av tankar. Hoppas du kommer och delar dessa med mig på tisdag…

Lär mer om detta seminarium på http://kvalitetsmassan.se/?s=SWEDAC+S%C3%B6rqvist
 
 

Senaste inläggen

Bloggarkiv