Digitalisera för kvalitet och kvalitet vid digitalisering!

Ytterst handlar en verksamhets framgång om förmågan att möta de behov och förväntningar som ligger bakom verksamhetens existens, dvs att leverera kvalitet. För att lyckas krävs en stark kundfokus, ett tvärfunktionellt agerande samt ett ledarskap som aktivt driver systematisk utveckling av verksamheten med stor delaktighet av ett kompetent medarbetarskap. Ny teknik i olika former skapar många spännande sätta att leverera ökat eller helt nya kundvärden, göra saker snabbare och effektivare samt säkra kvaliteten i befintligt arbete. Det är därför viktigt att integrera kunskap om ny teknik, IT och digitalisering i kvalitets- och kundorienterat verksamhetsutvecklingsarbete.

Idag är fokusen på digitalisering oerhört stark. Erfarenhetsmässigt vet vi dock att långt ifrån alla sådana satsningar blir framgångsrika. I sämsta fall blir till och med ny teknik och IT ett hinder i arbetet som slukar oerhört mycket tid och pengar. En huvudorsak är att många tekniksatsningar i allt för liten utsträckning fokuserar på de effekter som är viktiga att nå för verksamheten. Oerhört viktigt är därför att styrka teknikens förmåga att bidra till att möta kundbehov. Digitaliseringsarbetet behöver följaktligen styras mot rätt effekter och dessutom kvalitetssäkras. För att lyckas med detta krävs att gedigen kunskap om kvalitet och kundorienterad verksamhetsutveckling integreras med den tekniska kunskapen i IT-arbetet.

Tisdagen den 5 december håller jag och Marita Bergendahl ett kostnadsfritt seminarium där vi kommer att diskutera möjligheterna med och behovet av att integrera kvalitets- och digitaliseringsarbete. Vi kommer även att bjuda på glögg, pepparkakor och en försmak av julen. Du är varmt välkommen att komma till oss på Tegnergatan 40 i Stockholm och delta i detta seminarium som kommer att pågå mellan klockan 17.30 och 19.30 tisdagen den 5 december. Anmälan sker via http://www.sandholm.se/news/kostnadsfritt-frukostseminarium-8-december/  

Senaste inläggen

Bloggarkiv