Lär mer om kvalitetskompetensens tre kunskapsområden!

Jag har över åren skrivit en mängd böcker, rapporter, artiklar och debattinlägg om behovet av att utveckla kompetensen inom området kvalitet, kundorienterad verksamhetsutveckling och ständiga förbättringar. Behovet av att utveckla våra verksamheters förmåga att leverera rätt kundvärde är enormt. Slöserierna i dagens företag och organisationer är enorma. Jag skrev min egen doktorsavhandling om kvalitetsbristkostnader för över 20 år sedan och det är absolut inte bättre idag. Vi behöver lära oss att agera. Vi behöver lära oss att förbättra. Vi behöver inse att det krävs gedigen kunskap om kvalitet, processutveckling och problemlösning för att lyckas. Vi behöver inse att här finns massor att lära och mängder av arbetssätt, metoder och verktyg som kan lyfta en verksamhets förmåga att leverera kvalitet till helt nya nivåer. Utan att det kostar mer. Tvärt om kan man få ut mycket mer till en lägre kostnad. Men det krävs kunnande om hur man ska driva ett sådant förbättringsarbete.

För att öka förståelsen för vad som krävs brukar jag lyfta fram tre centrala kompetensområden som behöver utvecklas. Senast igår skrev jag ett inlägg om dessa här. Det första handlar om förmågan att leda och utveckla strategiskt utifrån ett kundperspektiv. Jag kallar detta kompetensområde Ledarskap, Strategi och Säkra. Det andra kompetensområdet handlar om förmågan att skapa effektiva processer och flöden i verksamheten. Flöden som har en välutvecklad förmåga att leverera kundvärde med minsta möjliga resursåtgång. Jag kallar detta kompetensområde Effektiva Flöden. Den huvudsakliga kunskapskällan inom detta område, där erfarenhet, metodik och verktyg samlats de senaste 25 åren, är Lean-konceptet. Jag tror att förutsättningarna att skapa effektiva flöden är utan att i grunden förstå Lean är mycket begränsade. Det tredje kompetensområdet handlar om förmågan att lösa problem och eliminera alla de hinder som ligger i vägen för att verksamheten och dess processer ska kunna nå sina mål och visioner. Här krävs förmåga att hantera befintliga fel, brister och avvikelser såväl som att förebygga risker och ta till vara möjligheter genom systematisk analys och ständig förbättring. Jag kallar kort och gott detta kompetensområde Problemlösning och den huvudsakliga kunskapskällan utgörs av Sex Sigma-konceptet där dem mesta problemlösningskunskap samlats under mer än 30-års tid. En totalt nödvändig kunskap att tillägna sig som kvalitetsprofessionell.

Jag ser följaktligen Lean och Sex Sigma som de viktigaste kunskapskällorna för att lära hur ett kundorienterat förbättrings- och processutvecklingsarbetet ska bedrivas. Detta innebär inte att dessa metoder måste användas till punkt och pricka. I många fall har jag sett att utvecklingen av egna kvalitets- och förbättringsprogram varit enklare att få acceptans för och bevara över tiden. Dessa ska dock baseras på den kunskap som finns att tillgå inom Lean och Sex Sigma.

Ett bra exempel på detta är Scania som över åren valt att använda egna jordnära beteckningar på sitt förbättringsarbete och alltid haft kvalitet i fokus, men samtidigt systematiskt ödmjukt lärt från de kunskapsmassor som återfinns inom Lean och Sex Sigma. Initialt kom kunskapen primärt från Toyota och Leantänkandet, men på senare år har bl a mitt företag utbildat ett antal Sex Sigma Black Belt inom företaget. Toyota är ett annat exempel som historiskt själva lade en grund för det tänkande som senare kom att kallas Lean men som senare har tillägnat sig mycket kunskap genom Sex Sigma där bl a min kollega Greg Watson levererat mycket omfattande Black Belts-träning till Toyota i Japan. Inget av dessa två företag gör dock någon större sak av begreppen men förvaltar samtidigt denna kunskap oerhört bra.

I mina ögon vore det ytterst korkat att tro att man i egen regi skulle kunna utveckla bättre kunskap än den som 100 000-tals företag och organisationer från hela världen över ett kvarts sekel bidragit till att utveckla inom Lean och Sex Sigma. Dock är integreringen mellan dessa oerhört viktig. Detta är något som jag snart återkommer med i ett annat inlägg här!

För dig som vill fördjupa dig mer i dessa tre kompetensområden har jag skrivit en mängd böcker om detta. Jag rekommenderar särskilt att du läser böckerna Ständiga förbättringar, Sex Sigma och Lean. Alla finns utgivna på Studentlitteratur. Jag ger dessutom löpande kurser och seminarium inom området. Dessa finner du mer information om på www.sandholm.se Jag har även tagit fram tre skrifter för dig som snabbt vill ha en lite djupare inblick inom dessa tre kompetensområdena. I dessa skrifter ger jag en beskrivning av kompetensområdena samtidigt som de är fyllda med exempel, intervjuer och fallstudier från olika företag och organisationer. Du kan ladda ner dem elektroniskt nedan eller beställa dem kostnadsfritt i pappersutgåva via Sandholm Associates. Jag rekommenderar att du läser dem. Har du mer tankar och funderingar eller vill ha råd om hur du ska gå vidare är du givetvis alltid välkommen att kontakta mig!

Senaste inläggen

Bloggarkiv