Förändringsledning kräver förbättringsledning för att ge resultat!

Idag talas det mycket om förändringsledning. Det har blivit populärt att utbilda förändringsledare som kan leda svåra och komplexa förändringar. Min erfarenhet är dock att förändringsledare allt för ofta arbetar med att genomföra åtgärder på symtomnivå. Arbetet handlar i många fall om omorganisationer, strukturförändringar, införande av it-system etc. Många sådana förändringar har i mina ögon mycket tveksamt förbättringsinnehåll. I en del fall är de till och med destruktiva för verksamheten. Effektiv, men felanvänd, förändringsledning skulle alltså i värsta fall kunna motverka organisationens naturliga och sunda motståndskraft mot dåliga förändringar och försvåra en hållbar ekonomisk utveckling.

Det är självklart inte förändring som verksamheter vill uppnå utan förbättring. Om så ska kunna ske måste systematiskt förbättringsarbetet vara det som primärt styr verksamhetens utvecklin. Det krävs då omfattande kompetens i faktabaserat problemlösningsarbete och flödesutveckling. Kunskaper som till exempel finns att tillgå inom koncept som Sex Sigma och Lean. En vanlig effekt av sådant förbättringsarbete är att förändringar uppstår utifrån berörda medarbetare. Och då är kunskap om förändringsledning oerhört viktiga! En kunskap som tyvärr allt för ofta brister inom förbättringsledningen med följd att förbättringsaktiviteter misslyckas. Viktigt är därför att ta vara på och använda den kunskap som finns inom förändringsledningsområdet.

Att leda förändring utan förbättringskunskap kan lätt skapa nya problem. Förbättringsarbete ska bedrivas på orsaks- och systemnivå för att ge fina och hållbara resultat. Och dit kommer man i de flesta fall inte utan gedigen förbättringskompetens. Bra förbättringsarbete handlar dessutom om att bryta ner stora utmaningar i många små steg och arbeta med inkrementella förbättringar. Förändringsledningens utmaningar handlar då mer om att utveckla en förbättringskultur och ett engagerat förbättringsgrundat ledarskap i hela verksamheten än att leda stora förändringsprojekt.

I ett välfungerande inkrementellt förbättringsarbete är förändringsledning primärt en kompetens som förbättringsledare ska besitta och inte en separat roll i arbetet. Då man arbetar med kontinuerliga förbättringar i många små steg blir varje enskild förändring relativt liten varigenom de är enkla att leda. Kunskap och förståelse för både förbättrings- och förändringsledning är dessutom viktigt hos ordinarie ledare på alla nivåer i organisationen. Det är ju till syvende och siste dessa som ska leda den dagliga verksamheten framåt genom ständiga förbättringar.

Vill du höra mer om hur förbättrings- och förändringsledning kan samspela och utgör en grund för ett framgångsrikt förbättringsarbete är du välkommen att besöka något av de kostnadsfria seminarium som Sandholm Associates anordnar runt om i landet de närmaste veckorna. På ett antal av dessa orter kommer jag själv att hålla seminatiet. Mer information om detta finner du på: http://www.sandholm.se/news/valkomna-till-hostens-oppna-hus-och-kurser/

Senaste inläggen

Bloggarkiv