20 år med kvalitetsbristkostnader!

Idag är det exakt 20 år sedan jag disputerade med min doktorsavhandling Poor Quality Costing på KTH den 20 mars 1998. Under fyra år hade jag då arbetat med kvalitetsbristkostnadsanalyser inom framför allt Volvo, Scania, Ericsson, ABB, SAS och SSAB. Stora pengar som slösades bort hittades och vi lärde mer om hur kvalitetsbristkostnader ska identifieras, mätas och reduceras. Under arbetet fick jag ett stort stöd från min mentor Lennart Sandholm  men även från Joseph Juran, Frank Gryna och Bill Golomski samt en mängd andra hjälpsamma personer. Disputationen var välbesökt och kvällen avslutades med ett partaj på Kastellet i Stockholms hamninlopp som jag hade lyckats få låna. Opponent vid disputationen var Blan Godfrey som senare har kommit att bli en god vän.

Min avhandling fick relativt stor uppmärksamhet i dagspressen, radio och TV då den fokuserade på ett viktigt område. Närmare 50 olika dagstidningar skrev om mina resultat och jag var intervjuad i radio och TV.

Fortfarande idag är frågan om kvalitetsbristkostnader minst lika relevant. Möjligheterna att spara pengar genom att fokusera på att göra rätt från början och förbättra kvalitet är enorma. Genom att fokusera på kvalitetsarbetets ekonomiska effekter finns det dessutom stora möjlighter att öka förståelsen och engagemanget för kvalitetsfrågan i våra organisationers ledningsgrupper.

Min doktorsavhandling handlade primärt om kvalitetsbristkostnader i företagsvärden. Senare kom jag dock att arbeta mycket med kvalitetsbristkostnader i kommun- och landstingsvärlden. Samma bild, med enorma möjligheter att minska kostnaderna genom att fokusera på kvalitet, växte då även fram även där. Detta är av största vikt även i dagens samhälle där resurserna inte räcker för att möta de behov som finns inom skola, vård, omsorg, rättsväsende etc. Genom att fokusera på att göra rätt saker rätt skulle samhället med tillgängliga resurser kunna skapa ett avsevärt större medborgarvärde. För att lyckas krävs dock större förståelse och kunskap om hur man arbetar med kundorienterad verksamhetsutveckling och systematiskt förbättringsarbete!

Senaste inläggen

Bloggarkiv