Lära av Kina och sluta var ett offer!

Just nu är debatten om Kina och landets politik het i svensk media. Det är dock oerhört viktigt att hålla isär politisk debatt och kritik från den näringslivsutveckling som faktiskt sker i Kina och som vi i allra högsta grad behöver förstå för att inte hamna på efterkälken. Blandar man ihop saker på ett felaktigt sätt så är risken stor att vi inte ser den imponerande kvalitetsutveckling som faktiskt håller på att ske i Kina. Allt för ofta hör jag argument som förklarar Kinas alla framgångar med orättvisa politiska ageranden, skyddande av egna företag och utnyttjande av människor. En argumentation väldigt lik den vi en gång i tiden hörde angående Japans framgångar. Något vi långt senare förstod var fel då Japans framgångar i grunden handlade om systematiskt och målmedvetet kvalitetsarbete. Tyvärr ledde detta då till att vi allt för sent kunde möta upp med egetkvalitetsarbet stöttat på högsta ledningsnivå, vilket kostade oss varvsindustrin, hemelektronikindustrin, kameraindustrin och betydande delar av fordonsindustrin. En utveckling som säkert hade kunnat se mycket annorlunda ut om vi, istället för att stoppa huvudet i sanden och skyllt på annat, valt att snabbt lära, kritiskt studera vad vi själva missat och med stor handlingskraft fokuserat på kvalitetsutveckling

Blundar man för den faktiska orsaken till ett Kinas utveckling och tar på sig offerkoftan så är möjligheterna små att möta upp denna utveckling och låta ny konkurrens sporra till att intensifiera svenska kvalitetsutveckling. Skulle vi istället fokusera på att förstå händelseförloppet och noga studera vad kinesiska företag faktiskt gör väldigt framgångsrikt, kan vi själva lära och utvecklas jättemycket.

Allt fler företag och organisationer börjar märka av kinesisk framgång. Under många år har Kinas framgång baserats på lågkostnadsproduktion. Något som kommit många västerländska företag tillgodo genom att de valt att lägga ut delar av sin produktion till kinesiska underleverantörer. Givetvis har detta periodvis också kommit att påverka vissa västerländska företag negativt då de haft svårt att konkurrera kvalitetsmässigt. Länge påverkade detta dock främst enklare former av tillverkning och de flesta västerländska företagen har kunnat fortsätta konkurrera obehindrat med starka varumärken och goda kvalitet.

Utvecklingen har dock gått snabbt i Kina. Det som en gång i tiden var enkel och okvalificerad lågprisproduktion har kommit att bli högteknologiska tillverkning och i allt fler fall även avancerad utveckling. I takt med att Kina utvecklats ekonomiskt har även välståndet och lönenivåerna landet stigit. Detta medför att de kostnadsfördelar som tidigare varit landets stora konkurrensfördel minskat. Något som givetvis landets ledning och de kinesiska företagen sedan mycket länge varit fullt medvetna om. En utveckling som i sig givetvis är önskad då ökat välstånd är ett viktigt mål.

För att möta denna utveckling och för att utveckla Kina mot ett ledande välfärdsland behöver landet därför transformeras från en ekonomi baserad på lågkostnadsproduktion till en ekonomi baserad på hög värdeförädling. Det är inget konstigt i detta då just detta är grunden i vad som skiljer ett utvecklingsland från ett industriland då hög värdeförädling leder till hög BNP per capita och högt välstånd. Och detta är just vad som är strategin bakom Kinas under lång tid. Mitt företag, Sandholm Associates, har verkat i Kina sedan 1981 och kunnat följa denna systematiska utveckling på nära håll. Själv har jag personligen också haft förmånen att få närvara i och studera Kinas utveckling, numera även i form av professor i kvalitet vid Shanghai University.

Vad vi ser är en mycket välgenomtänkt och ambitiös kvalitetsutveckling med starkt stöd från landets regering. Samma tillvägagångssätt som fick Japan att nå oerhörda framgångar en gång i tiden och samma tillvägagångssätt som lyft en mängd enskilda verksamheter runt om i världen. I grunden handlar det om en stark fokus på kvalitet och kunder, ett ledarskap grundat i kvalitet, uppbyggandet av kompetens gällande systematiskt kvalitetsarbete och kundorienterad verksamhetsutveckling, förmåga att kunna driva verkningsfullt förbättringsarbete i hela verksamheten samt upprättandet av en stark kvalitetskultur.

Nu gäller det att reagera. Låt oss inte lura oss själva ännu en gång. Vi kvalitetsprofessionella behöver agera. Jag ser två saker som vi direkt kan göra. Det första handlar om att tillsammans verka för att sprida förståelse och insikt om den kvalitetskonkurrens som allt mer tar fart i omvärlden. Jag hjälper er gärna i detta arbete med allt från presentationsmaterial och artiklar till seminarier.

Det andra handlar om att lägga så mycket som möjligt av vår kraft och energi på ett kvalitetsutvecklingsarbete som gör skillnad och därigenom resulterar i mätbara effekter och resultat. Enklast är då att luta sig mot ett koncept som Sex Sigma vilket innehåller de metoder och verktyg som krävs för att lyckas i förbättringsarbetet. En Black Belt-utbildning är då bästa starten där vi dessutom redan från början genomför skarpa projekt som del i utbildningen, vilka ofta levererar mycket goda resultat. Varför inte haka på den Black Belt-utbildning som jag själv startar upp och leder om två veckor. Läs mer här.

Senaste inläggen

Bloggarkiv

-