Skolan måste lära sig mäta kvalitet bättre om förbättringar ska kunna ske!

Debatten har gått het gällande kvalitet i välfärdssektorn. En debatt som i stor utsträckning är fylld av åsikter, tyckande och ideologiska sanningar. Tyvärr lyser fakta och gedigen kunskap om kvalitet allt för ofta med sin frånvaro. Detta innebär att förutsättningarna för att skapa ett kvalitetsarbete som verkligen gör skillnad och på allvar lyfter kvaliteten i välfärdssektorn är dåliga. Det är därför av stor vikt att skapa förståelse bland politiker och beslutsfattare om vad kvalitet och kvalitetsarbete innebär och kräver.

Ett av samhällets allra viktigaste områden att förbättra är skolan. I dagens skola utvecklas den kompetens som ska ligga som grund för vårt lands framtida utveckling och välstånd. Om kvaliteten är dålig i skolan riskerar vi att allvarligt försämra Sveriges framtida möjligheter. Därför ser jag det som oerhört viktigt att kvalitetsarbetet i skolvärlden lyfts till en högre generell nivå.

Idag finns en rad goda exempel på skolor som lyckats väl. Så förebilder att lära från finns. Personligen sitter jag i domarkommittén för Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola och kan inte låta bli att imponeras av hur bra de skolor som nått långt faktiskt är. Något som är extra aktuellt just nu eftersom jag nu sitter och läser utvärderingarna från våra examinatorer för att om några veckor vara med och fatta beslut om årets mottagare.

Ett av de största problemen för att lyckas med kvalitet i skolvärlden ser jag som att kvalitet är ett relativt dåligt definierat och förstått begrepp i skolvärlden. Skolan har flera olika kunder så som elever, föräldrar, framtida steg i skolsystemet, framtida arbetsgivare och givetvis samhället i stort. Detta gör kvalitetsbegreppet komplex. Av stor vikt är därför att kvalitet definieras tydligare och att bättre sätt att mäta kvalitet tas fram. Detta är delvis huvudmannens uppgift. Utan en tydlig, objektiv och uppföljningsbar bild av vad kvalitet är kommer nämligen aldrig ett kvalitetsarbete att fungera riktigt bra.

För att få lite inspiration om skolkvalitet rekommenderar jag att du tittar på det föredrag som jag höll i våras om att mäta kvalitet i skolan vid Friskolornas riksförbunds årsmöteskonferens. Du finner filmen här:

Senaste inläggen

Bloggarkiv