Den statistiska verktygslådan skapar fantastiska möjligheter!

När jag var liten gillade jag matematik. Det var dock ett område inom matematiken som jag aldrig fick grepp om. Ett område jag aldrig riktigt förstod vitsen med. Och det var statistik. Visst var det bra att veta att lotteri och spel inte var en särskilt säker väg att följa om man ville nå framgång, men förövrigt upplevde jag att detta ämnesområde inte var allt för upplyftande. Och inte blev det bättre då jag läste den obligatoriska kursen i matematisk statistik på civilingenjörsutbildningen på KTH på 80-talet. Lite bättre var statistiken när jag läste ekonomlinjen då den i alla fall var lite tillämpad. Men särskilt spännande var det inte…

Senare i livet blev det tvärt om. När jag kom ut och började arbete tidigt 90-tal snubblade jag tidigt in på kvalitetsområdet och dess tillämpade statistik. Helt plötsligt blev statistiken meningsfull. Jag började inse att detta var ett verktygsområde som man inte klarar sig utan om man ska förstå verkligheten och kunna fatta korrekta beslut. En sanning som i dagens dataöverflöd är än mer viktig än i den värld som fanns för 25 år sedan. Idag talar vi ofta om Big Data. Utan kraftfull analys står man sig allt mer helt slätt. För att förstå och nå framgång börjar  statististisk kunskap allt mer bli en nödvändighet. Inte bara för specialiste utan väl så mycket för chefer om dessa ska kunna fatta bra beslut.

Att förstå de variationer som uppträder i verksamhetens processer är totalt avgörande för att kunna eliminera och förebygga fel. En process duglighet behöver fastställas för att processen ska kunna förbättras och utvecklas vidare. För att kunna driva ett faktabaserat och evidensbaserat förbättringsarbete, som inte bara bygger på ”tyckande och tänkande”, krävs gedigna kunskaper om tillämpad statistisk analys. Dagens och än mer framtidens enorma dataöverflöd gör dessutom att den som inte behärskar den statistiska verktygslådan allt mer är blind.

Nyligen höll jag ett seminarium och en workshop i Shanghai hos China Telecom dit ett 30-tal ledande kinesiska företag bjudits in. Temat var Sex Sigma och Big Data. Alla deltagare arbetade i verksamheter där datamängderna exploderat volymmässigt. En mycket intressant sak var att de företag som hade allra störst datavolymer var tjänsteföretag som banker och försäkringsbolag. Just detta upplevde jag som nästan lite ironiskt då många tjänsteverksamheter bara för några år sedan hävdade att det knappt gick att mäta i tjänstebranschen. Alla deltagare var rörande överens om att något av det allra viktigaste för att överhuvudtaget kunna nå framgång i den framtid som vi nu är på väg in i, är att mycket snabbt öka förmågan att analysera data. Satsningarna på statistiskt lärande är därför stora i dagens Kina. Genom min roll som professor vid Shanghai University ser jag även detta mycket tydligt.

Något som gör statistikområde än mer intressant är att möjligheterna att lära tillämpad statistisk analys över tiden snabbt underlättats. En gång i tiden krävde denna typ av analys relativt omfattande matematiska kunskaper. Kraftfull och lättanvänd mjukvara har dock utvecklats. Idag kan man därigenom lära statistik utan att behöva lära komplicerad matematik. De senaste programutgåvorna av mjukvara som Minitab, börjar dessutom innehålla allt mer välfungerande AI som stöttar analysen. Det blir alltså enklare och enklare att göra allt mer omfattande analys. För att kunna göra detta krävs dock fortfarande gedigna kunskaper i statistik. Att förstå när och hur analys skall tillämpas och hur resultat ska tolkas kräver mycket kunskap.

Ett enkelt sätt att lära tillämpad statistik är att följa de kurser som vi ger inom Sandholm Associates. Vi har sedan 1970-talet utvecklat pedagogik att enkelt lära statistik. De senaste 20 åren har vi dessutom systematiskt utvecklat 100-tals praktikfall genom vilka våra kursdeltagare lär sig tillämpad analys på ett praktiskt och verklighetsrelaterat sätt. Detta är mycket viktigt då statistik annars lätt kan bli väldigt teoretisk och intetsägande. I vårt kursprogram finns allt från kortare introduktionsutbildningar till omfattande utbildningar som består av ett flertal utbildningsmoduler.

Ett mycket bra sätt att lära tillämpad statistisk analys i ett förbättringskontext är att följa Sandholm Associates Black Belts-utbildning som består av 22 dagar i klassrum samt projekt som drivs på hemmaplan. På den vägen får du 15 dagars gedigen utbildning i tillämpad statistisk analys samt ytterligare 7 dagar som fokuserar på faktabaserad problemlösning samt ledning av förbättring och förändring. Allt i linje med den amerikanska ASQ body of knowledge som styr Sex Sigma-konceptet. Nästa kurs startar 20 mars så det är snart läge att anmäla dig. Själv är jag huvudlärare på denna kurs och hoppas därigenom att vi ses i mars!

Mer information om alla Sandholm Associates utbildningar finner du på www.sandholm.se  

Senaste inläggen

Bloggarkiv