Kvalitetschefer ska inte hålla på med ”homestyling”!

Allt för ofta har ett primärt syfte med en verksamhets kvalitetsarbete kommit att bli att upprätthålla ett certifierat ledningssystem för kvalitet. Ett bra ledningssystem är givetvis av betydelse för en verksamhets förmåga att leverera kvalitet. Huruvida detta behöver vara certifierat eller ej kan man diskutera. Det finns både fördelar och nackdelar med certifiering.

Då certifieringar ofta upplevs som viktiga av verksamhetens högsta ledning blir detta lätt en huvudgift och ett mål för verksamhetens kvalitetsorganisation. Särskilt som certifikat i en hel del fall kravställs av kunder, branschorganisationer, myndigheter och/eller i offentliga upphandlingar.  Detta leder in på ett felaktigt kvalitetsspår där drivkrafterna inte är de rätta. När målet blir att upprätthålla ett certifikat kan verksamhetens kvalitetsarbete lätt blir något som kan liknas vi en kuliss.

Om en kvalitetschefs uppgift, helt emot allt vad kvalitet egentligen handlar om, primärt blir att upprätthålla ett certifikat ligger det nära tillhands att arbetet i stor utsträckning kommer att fokusera på att undvika avvikelser, vilka kan utgöra hot mot certifieringen. Detta kan lätt resultera i att brister fixas, avvikelser döljs och ytan poleras efter alla konstens regler. I mina ögon blir det ungefär som homestyling, dvs att få saker att se bättre ut än de egentligen är. Något som strider mot det mesta som ett verkningsfullt och värdeskapande kvalitetsarbete står för.

Det är därför av största vikt att få till en omfattande förändring. Ett verkningsfullt kvalitetsarbete handlar om att ständigt utveckla verksamhetens processer, kultur, medarbetarskap och ledarskap på ett sådant sätt att förmågan att möta behov och förväntningar hos dem verksamheten finns till för alltid hålls på topp. Ledningssystemet är bara en kugge i detta arbete. Mycket viktigare är dock förmågan att kunna arbeta med systematiskt förbättringsarbete och att skapa ett starkt engagemang för detta arbete på alla nivåer i verksamheten. Att fastna i gammaldags byråkratiska ledningssystem kan i värsta fall bli ett hinder i den allt snabbare utvecklingstakt som omger dagens verksamheter. I denna verklighet krävs istället ett offensivt kvalitetsarbete med en stark kvalitetschef som verkar på högsta strategiska ledningsnivå .

Min rekommendation till dig som hamnat i ett förfelat och inskränkt kvalitetsarbete är att vidga dina vyer och skaffa dig gedigna kunskaper om alla de koncept, metoder och verktyg som finns att tillgå i vår profession. Ett sätt att personliga göra denna utvecklingsresa på är att följa Sandholm Associates Kvalitetschefskurs med start 11 mars 2019. Denna kurs har sedan snart 30 år tillbaks i tiden varit grunden för långt över 1000 kvalitetsprofessionellas framgång och stöttat dem i utveckling av ett verkningsfullt kvalitetsarbete.

Senaste inläggen

Bloggarkiv