Bli inte en slav under omvärldens ständiga förändringar!

Förändringshastigheten i världen är idag mycket hög. Ny teknik, nya kundkrav, nya ägarkrav och ny konkurrens gör att det som är bra i dag inte kommer att vara acceptabelt i morgon. Konjunkturläget varierar så att verksamheter vissa perioder går på knäna genom kapacitetsbrist och vid andra tillfällen kämpar med att hålla nere kostnadsläget för att överleva. Dagens organisationer behöver därför kontinuerligt anpassa sig och hänga med i denna utveckling. Detta är något ingen kommer ifrån. Frågan är bara om man vill ta vara på förändringarna i omvärlden och skapa nya möjligheter eller bli ett passivt offer som maktlöst jagas av ständiga förändringar. Skillnaden där emellan handlar om organisationens förmåga att arbeta med och leda förbättringar.

Många verksamheter väljer idag att främst fokusera på förändringsledning. Detta kan lätt leda till att verksamheten förvandlas till att bli en passiv följare. Förbättringsledning handlar nämligen om så mycket mer. Förmågan att systematiskt leda ett strategiskt förbättringsarbete, bedriva faktabaserat problemlösningsarbete, utveckla processer och flödeseffektivitet samt skapa innovationer är centrala delar i offensiv förbättringsledning. Givetvis är förmågan att leda de förändringar som uppstår som följd av de åtgärder som förbättringsarbetet medför också en viktig kompetens.

Det är avgörande att förstå skillnaden mellan förändring och förbättring. Förbättringar har en riktning, vilket förändringar saknar. Förbättringar leder mot verksamhetens mål, något som det inte finns en säkerhet att förändringar gör. Förbättringar fokuserar tydligt på det som är av vikt för dem verksamheten finns till för, vilket inte förändringar gör. Förbättringar gör skillnad och ger resultat. Förändringar kommer utifrån och ska mötas med smarta och faktamässigt framtagna förbättringar.  

Den övertro på förändring som man idag finner i en del verksamheter är därför en stor fara. Att i organisationen ha förändringsledare som inte har gedigen kunskap gällande alla de verktyg och metoder som finns inom ett seriöst förbättringsarbete kan leda väldigt fel. Med säkerhet kommer ett sådant förändringsarbetet i stor utsträckning att bedrivas på symtomnivå och därigenom bli både kostsamt och resultatmässigt verkningslöst.

Förändringar utan förbättringsinnehåll är dessutom i sig skadliga för en verksamhet då de ofta skapar oro, osäkerhet och missnöje bland medarbetarna. Något en verksamhet inte har råd med i en snabbt föränderlig värld där vinnarna kommer att vara de som snabbast och bäst förbättras. Ju mindre kraft man slösar på onödiga förändringar desto mer finns krav för att driva de avgörande förbättringarna.

Genom att fokusera på förbättringsledning skapas helt andra möjligheter. Verksamheter som leds genom systematiskt förbättringsarbete, så som Toyota, Tata eller Scania, kommer istället att kunna leverera långsiktig och hållbar framgång. Idag finns kunskapen gällande förbättringsledning nära. Sedan 80-talet har både praktiker och forskare inom kvalitetsprofessionen samlat denna kunskap under begreppen Sex Sigma och Lean. Inom Sex Sigma lär man sig alla de metoder och verktyg som krävs för att lösa problem och eliminera de hinder som skiljer verksamheten från dess mål. Inom Lean lär man sig hur man utvecklar verksamheten på processnivå med syfte att skapa större kundvärde och eliminera onödiga slöserier.

Mitt definitiva råd till dig som aktivt vill kunna påverka och leda framåt genom systematiskt förbättringsarbete är att säkra dina kunskaper gällande Sex Sigma och Lean. Du kommer på sikt att behöva båda koncepten då framgångsrikt förbättringsarbete kräver samtidig förmåga att lösa problem och utveckla processer. En Black Belt-utbildning är en bra start. Denna kan senare kompletteras med en utbildning som ger motsvarande kompetensnivå inom Lean. Som del i dessa utbildningar lär du dig även många av de förändringsledningsmetoder och -verktyg som krävs för att leda de förändringar som uppstår som följd av förbättringsåtgärders genomförande. Något som i sig inte är så svårt när man arbetar framåt genom ständiga förbättringar eftersom få människor är motståndare till det som är bättre.

På Sandholm Associates håller vi löpande dessa utbildningar. Jag kommer att starta upp vårens kursomgångar av vår Black Belt-utbildning och vårt Leanledarprogram under mars. Läs mer om dessa utbildningar och passa på att anmäl dig snarast på www.sandholm.se. Du är även välkommen till våra kostnadsfria inspiratinsseminarium som jag och mina kollegor ger runt om i landet. Där kommer vi bl a att tala mer om just detta.

Senaste inläggen

Bloggarkiv