Systematiskt förbättringsarbete är grunden för en hållbar utveckling!

Behovet av en mer hållbar utveckling i världen är uppenbar. Vi ser idag många indikationer på att vårt sätt att hantera ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet påtagligt behöver förbättras. Experter och forskare sysselsätter sig idag med att studera konsekvenser av det kortsiktiga sätt mänskligheten idag konsumerar resurser på. Den avgörande frågan är dock hur vi ska kunna ställa om och finna nya mera hållbara vägar. Lagra, regler, avgifter och beskattning kan säkert bidra till att styra vår konsumtion och våra beteenden i en mer sund riktning. Men detta lär inte räcka. Det finns dock en annan väg som idag inte alls ges den fokus som den borde.
Vi vet att stora resurser idag slösas bort i alla processer. Endast en liten del av de resurser som används leder till ett direkt kundvärde för dem processen är till för. Stora kvalitetsbristkostnader och slöserier förekommer överallt. Jag har själv ägnat mig åt att studera dessa i närmare 30 år och ser här en enorm potential. Inte bara finansiellt för verksamheten utan lika mycket utifrån hur ett sunt hållbarhetsarbete bör bedrivas.

Genom att arbeta med systematiskt förbättringsarbete kan enorma besparingar uppnås då processers inre och yttre effektivitet utvecklas. Ett sunt hållbarhetsarbete måste alltså utgå ifrån hur samtliga processer förbättras i en verksamhet. Vad som krävs för att skapa en mer hållbar utveckling är en förbättring av förmågan att arbeta med systematiskt förbättringsarbete. Kunskapen om hur detta ska ske finns redan att lära genom kunskapskällor som Sex Sigma och Lean. Vi måste dock öka förståelsen för dessa möjligheter och därigenom skapa ett verkningsfullt hållbarhetsarbete som på riktigt gör skillnad!

Läs gärna artikeln nedan som visar ett konkret exempel på hur man inom Sandvik, genom användning av Sex Sigma, kraftfullt lyckades reducera elförbrukningen i en av sina fabriker. Något som både ledde till stora ekonomiska besparingar för företaget och en dramatisk minskning av CO2-utsläppen! Detta är i mina ögon framtidens hållbarhetsarbete!

Enklaste sättet att lära detta snabbt är att gå en Black Belt-utbildning. Som del i utbildningen genomför vi tillämpade förbättringsprojekt. Välj ett projekt som fokuserar på resutsförbrukning och värdeskapande, och börja förbättra hållbarheten på riktigt. En bonus lär dessutom bli att din verksamhet tjänar mer pengar. Vill du lära mer om kvalitet och hållbarhetsarbete knyts samman och leds så rekommenderar jag Sandholm Associates Kvalitetschefskurs.
 

Senaste inläggen

Bloggarkiv