Kvalitetsarbete på ett globalt plan – kanske något för dig?

I en allt mer global värld krävs ett globalt kvalitets- och förbättringsarbete. Kvalitet knyter samman länder och verksamhet som en central del i all handel. Kvalitetsprofessionella behöver kunna kommunicera kvalitet med kunder och leverantörer runt om i världen. Företag måste kvalitetssäkra leverantörer i fjärran länder och utveckla enhetliga sätt att arbeta med kvalitet och systematiskt förbättringsarbete i egna bolag på olika kontinenter. Förbättringssamarbete och partnerskap behöver utvecklas med organisationer i olika kulturer. Kvalitet blir allt mer den primära globala konkurrensfaktorn då företag i länder som tidigare legat långt efter kvalitetsmässigt nu snabbt förbättras. Benchmarking och lärande måste ske över gränser om verksamheter ska kunna snappa upp det bästa av det bästa. Därför behöver den som ska arbeta framgångsrikt med kvalitet allt mer en global utblick. Jag tänkte därför nu skriva några rader om internationellt kvalitetsarbete och dessutom höra om några av er som läser detta är intresserade av att egagera er mer i globala aktiviteter.

Jag är just hemkommen efter styrelsemöte med American Society for Quality (ASQ) i Mexico City. ASQ är på många sätt en global organisation som idag har 70 000 medlemmar i mer än 130 länder. ASQ är USA:s nationella kvalitetsorganisation och grundades 1946. Mycket av den kunskap som vi idag har gällande kvalitet har på olika sätt anknytningar till ASQ. Tidigt verkade kvalitetsområdets pionjärer så som Shewhart, Juran och Deming i organisationen. ASQ bidrog historiskt starkt till kvalitetskunskapens spridning i världen. Idag finns många intressanta resurser inom organisationen och flera av de mest använda koncepten, så som Sex Sigma och Lean, förvaltas av ASQ i form av Body of Knowledge.

Samma år som ASQ grundades startade även den japanska nationella branschorganisationen Union for Japanees Scientists and Engineers (JUSE). Om ASQ var den organisation kring vilken mycket av vår kunskap utvecklades, så kom JUSE att bli den verksamhet som bidrog allra mest till att i praktiken föra ut denna kunskap i företagsvärlden och visa möjligheterna med ett verkningsfullt kvalitets- och förbättringsarbete. Tack vare JUSE utvecklades även många praktiskt tillämpbara arbetssätt och tillämpningar inom kvalitetsvärlden. Mycket av den kunskap som vi idag inspireras av från japanska företag, som t ex Toyota, har påverkats starkt av JUSE. Något som mina japanska kollegor inom kvalitetsområdet alltid tydligt lyfter fram då vi diskuterar japanskt kvalitetsarbete.

1956 grundades Europeean Organization for Quality (EOQ) och blev då Europas gemensamma plattform för kvalitetsarbete. EOQ kom senare att bidra starkt till bl a etableringen av ISO 9001. Dock har det inte varit lika enkelt att ena Europas länder då kulturerna och synen på kvalitet skiljer en hel del runt om i Europa. Personligen är jag orolig för att både företag och offentliga organisationer i Europa allt mer börjar hamna på efterkälken eftersom förståelsen och intresset för kvalitet i de ledande skikten i många verksamheter här förefaller allt för lågt. Särskilt om man jämför med vad som händer i andra delar av världen.

Behovet av global samverkan blev tidigt uppenbart bland ledande kvalitetsprofessionella. Erfarenheter från Japan där amerikanskt kvalitetstänkande i kombination med en framväxande japansk kvalitetskultur blivit en succé sporrade säkert historiskt till mer internationell utblick. 1966 grundade därför ASQ, JUSE och EOQ tillsammans en global organisation som gavs namnet International Academy for Quality (IAQ). IAQ:s syfte är att verka för en global kvalitetsutveckling och att bygga broar mellan världens kvalitetsorganisationer samt att därigenom bidra till att utveckla och sprida kunskap om kvalitet över världen. Idag är IAQ även löst knyten till FN. Själv sitter jag i IAQ:s styrelse och är vice president för organisationen sedan åtta år.

På senare år har starka kvalitetsorganisationer även utvecklats i andra länder. Jag vill särskilt lyfta fram Kina där även landets regering och kommunistparti idag spelar en stor betydande roll i denna utveckling. I Kina finns ett antal kvalitetsorganisationer. De två mest betydelsefulla är Shanghai Association for Quality (SAQ) och China Association for Quality (CAQ). Kvalitetsutvecklingen går just nu blixtsnabbt i Kina och landet förefaller följa en ännu brantare utvecklingskurva än den som Japan en gång i tiden följde. När jag besöker de kvalitetsmässigt vassaste kinesiska företagen har jag faktiskt svårt att tro att det finns särskilt många företag på andra ställen i världen som överhuvudtaget är i närheten av dem avseende engagemang och förmåga att arbeta med kvalitet och systematiskt förbättringsarbete.

Mitt företag, Sandholm Associates, har en lång historia i Kina och har kunnat följa kinesisk kvalitetsutveckling nära. Företagets grundare, Lennart Sandholm, kom redan 1981, som första västerlänning, till Kina för att lära ut västerländskt kvalitetsarbete. Själv är jag engagerad både genom SAQ och som professor vid Shanghai University. Något som är oerhört spännande då det är i Kina som det mesta riktigt intressanta verkar hända just nu.

Personligen tror jag att det är enormt viktigt både för svenska organisationers och världens utveckling att vi kvalitetsprofessionella i mycket större utsträckning tar steget ut i den globala kvalitetsvärlden. Jag brinner för denna utveckling och försöker göra vad jag kan för att ”bygga broar och öppna fönster”. Efter att ha verkat internationellt i snart 25 år har jag fått många kvalitetsvänner runt om i världen och har dessutom engagerat mig i ett antal olika projekt och organisationer. Min förhoppning är att nu att fler av er kvalitetsprofessionella också vill ta steget ut i världen. Jag hjälper er gärna.

Ett bra första steg att bli mer internationell är att delta i internationella konferenser och börja stärka ert internationella nätverl. I år finns det tre stora konferenser som jag rekommenderar. Den årliga europeiska kvalitetskonferensen går i år 23-24 oktober i Lissabon. Jag tror och hoppas att det blir en spännande konferens då jag vet att mina portugisiska kollegor just nu jobbar hårt med programmet. Den 20-22 maj genomför ASQ sin årliga amerikanska konferens, denna gång i Fort Worth i Texas. ASQ:s konferens har för mig varit ett måste i många år. Utöver dessa två konferenser ordnar IAQ tillsammans med SAQ en konferens i Shanghai 4-5 december. Vår avsikt med denna är att ge en spännande inblick i vad som händer där borta.

Är ni intresserade av att hänga med på någon av dessa konferenser så hör gärna av er till mig. Blir vi tillräckligt många kan jag även ordna ett program för oss svenskar utöver själva konferenserna i form av studiebesök på intressanta företag, möten med spännande kvalitetsprofessionella, workshops, sociala aktiviteter etc. Senast vi gjorde en sådan organiserad resa var vi i Japan och besökte då bl a Toyota. Kanske är det dags nu igen. Jag kommer i alla fall själv att vara med på dessa tre konferenser. Hör av dig om du är intresserad av att hänga med!

Senaste inläggen

Bloggarkiv