Artificiell Intelligens och digitalisering kräver att man gör rätt från början!

I måndags var jag och lyssnade på Max Tegmarks mycket intressanta föreläsning i Stockholm. En fantastisk kunnig forskare som dessutom är en mycket duktig presentatör. Har ni inte läst hans senaste bok så rekommenderar jag den starkt. Max varnar för de effekter AI-utvecklingen kan komma att få om den går överstyr samt trycker hårt på att vi måste göra rätt från början om allt ska gå väl. Att arbeta med utveckling baserat på ”try and error” funkar inte längre. Går AI snett kan allt gå snett. Jag kan inte mer än hålla med.
Själv brukar jag även lyfta fram ytterligare argument för att vi än mer måste göra rätt från början nu och än mer i framtiden. Idag står vi inför enorma investeringar i ny teknik. Det pågår ett totalt paradigmskifte i världen. Gör vi fel kommer vi att låsa in oss i dåliga och ineffektiva system och lösningar. En finansiell inlåsning som vi kanske inte kommer att ha råd rätta till. Många biljarder kommer de närmaste åren att investeras i digitalisering. Detta är förmodligen investeringar utan återvändo.

Det krävs därför mycket mer än bara teknikkunskap om vi ska lyckas. Tekniken är i mångt och mycket det enkla. Vad fokus måste ligga på är hur vi i grunden först utvecklar de verksamheter och de processer som ska digitaliseras. Vi måste veta att vi gör ”rätt saker på rätt sätt” innan vi går in i teknikutvecklingen. Detta gäller oberoende om vi lyssnar på Max eller mina argument. Gör vi inte det kommer tekniken bara att göra att det blir ännu mera fel, ännu snabbare och ännu säkrare. Något som många redan fått uppleva i lite skala. Jag tänker t ex på mindre väl fungerande affärssystemslösningar som drabbat personalen genom byråkrati, komplexitet och rena fel. Detta  ofta som följd av en ensidig teknikfokus hos de tekniker som implementerar dessa….

Vad som krävs är att arbetet mycket mer måste utgå ifrån verksamheten och dess kunder. Teknik får aldrig bli ett mål. Det enda riktiga målet handlar om förmågan att skapa värde för dem verksamheten och dess processer finns till för. Om vi lyckas med detta kommer framgången. Och därför måste man alltid börja med kunden. Börja med att förstå vad som är viktig för denne och bygga upp en god förmåga att göra rätt saker. Därefter ska fokus ligga på processen. Förmågan att göra dessa ”rätta saker” på rätt sätt måste säkerställas. Det handlar både om att kvalitetssäkra processen och om att skapa effektivitet. Verktygen och metoderna för dessa två steg finns sedan många år att lära inom kunskapsområden som Sex Sigma och Lean. Först när vi vet att verksamheten har förutsättningar att leverera både hög yttre och inre effektivitet är det relevant att digitalisera. Och då finns genom tekniken fantastiska möjligheter att göra saker bättre, snabbare, säkrare etc.

Viktigt är därför att IT måste ses och hanteras som en del i något mycket större. Att tala om och hantera digitalisering som en enskild fråga är inte bara helt fel utan dessutom mycket farligt. Att bygga stora IT-avdelningar är förmodligen helt feltänkt. Kunskapen om tekniken är oerhört viktig. Där finns mycket av våra framtida möjligheter. Men den måste göras till en naturlig del av vårt sätt att utveckla våra verksamheter och inte bli ett självändamål. Vad vi ska fokusera på i grunden är förbättring. Och ytterst utifrån våra kunders perspektiv. Det är ju faktiskt därför en verksamhet överhuvudtaget existerar…

Senaste inläggen

Bloggarkiv