Kom på After Work och ta del av mina erfarenheter om hur man lyckas med förbättringsarbete!

Mitt företag Sandholm Associates håller emellanåt kostnadsfria seminarium med olika aktuella och viktiga teman för att inspirera våra kursdeltagare och potentiella kursdeltagare. Nu är det dags igen! Denna gång har vi valt att ordna två after work seminarium (7 maj respektive 11 juni). Det första handlar om hur man knyter samman förbättringsarbete med verksamhetens strategier och mål. Det andra handlar om hur en verkningsfull förbättringsprocess kan byggas upp i verksamheten. Jag håller själv båda seminarierna. Nedan finner du mer information om seminariernas inehåll samt länk till anmälan. Antalet platser är dock begränsat så passa på att anmäla dig snarast om du vill vara säker på att få en plats.

Plats: Sandholm Associates utbildningslokaler på Tegnergatan 4o  i Stockholm

Målgrupp: Personer som ingår i organisationens verkställande ledning samt personer som arbetar som kvalitetschef eller på motsvarande sätt leder kvalitets- och förbättringsarbete i en verksamhet.

Anmälan gör du här.


Seminarium 1:
Så säkerställer du att förbättringsarbetet gör skillnad och leverera mätbara resultat!
Datum: 7 maj 17.30- 19.00 (seminariet startar 18.00)

Alla verksamheter fokuserar på att bli bättre. Detta är en nödvändighet i en snabbt föränderlig värld. Att inte utvecklas och förbättras innebär att man hamnar på efterkälke och medför därigenom en säker tillbakagång. Förmågan att systematiskt förbättra är därför oerhört viktig. Men det räcker inte med en välutvecklad förbättringsprocess. Avgörande är dessutom att man verkligen förbättrar just de områden som är av störst vikt för verksamhetens framgång. Om så ska kunna ske måste strategiarbete och förbättringsledning integreras. Först när detta skett finns möjlighet att driva ett förbättringsarbete som levererar mätbara resultat inom verksamhetens strategiskt viktiga områden.

Detta seminarium handlar om strategisk förbättringsledning och syftar till att ge en inblick i hur strategier och affärsplaner kan brytas ned hela vägen till konkreta förbättringsprojekt och -aktiviteter. Vi kommer att diskutera hur kunskap om kvalitetsbristkostnader och slöserier ska ligga som grund för starka business case samt hur fokus behöver förskjutas från icke påverkbara resultatmått mot bakomliggande och drivande processmått. Allt för att skapa ett mer professionellt och affärsmässigt förbättringsarbete som ger riktiga resultat, istället för mängder av tveksamma förändringar utan verkliga effekter. Härigenom skapas även förutsättningar att bygga ett starkt och sunt ledningsengagemang samtidigt som medarbetarna på ett genuint sätt motiveras och upplever stolthet som följd av att tillsammans skapa framgång genom egna ansträngningarna.
 
Seminarium 2:
Så etablerar du en verkningsfull förbättringsprocess i din verksamhet!
Datum: 11 juni 17.30-19.00 (seminariet startar 18.00)

De flesta företag och organisationer talar om ständiga förbättringar, men få lyckas redovisa mätbara effekter och resultat som påverkar verksamhetens yttersta framgång. Här skiljer sig de verksamheter som nått världsklass i förbättringsarbete markant. Där finner vi ett tydligt förbättringsarbete som verkligen gör skillnad.

En av de största skillnaderna är att de framgångsrika verksamheterna nått mycket längre med att skapa ett systematiskt förbättringsarbete som har en tydlig struktur. Något som handlar om att etablera en välorganiserad och högprioriterad förbättringsprocess som både har tillgång till nödvändiga resurser och kompetens.

Detta seminarium beskriver vad som krävs för att bygga upp och implementera en välfungerande förbättringsprocess. Vi kommer att diskutera förbättringsarbetets organisation, rollstrukturer, kompetensbehov, ansvarstagande samt behov av tydliga rutiner och en strukturerad process. Fokus kommer även att ligga på behovet av att utveckla en kvalitets- och förbättringskultur.

Senaste inläggen

Bloggarkiv