En stark kvalitetskultur gör stor skillnad

På ASQ:s konferens i Fort Worth talades det väldigt mycket om kvalitetskultur. Alla var rörande överens om att just utvecklingen av en kvalitetskultur som är något av det mest avgörande för att uppnå bestående framgång och fina resultat. Under konferensen lyssnade jag och Marita Bergendahl på ett antal föredrag som just fokuserade på detta. Många av de som höll föredrag och lyckats väl, hade utgått från ett systematiskt förbättringsarbete baserat på Sex Sigma och Lean. Genom att fokusera på att driva strategiskt viktiga förbättringar uppnås resultat som engagerar och övertygar. Härigenom skapas det klimat som krävs för att en kvalitetskultur ska kunna växa fram.
De erfarenheter vi mötte genom konferensens föredrag bekräftar vårt sätt att arbeta och tänka. Det vi hörde stämmer väldigt väl överens med det sätt som vi själva arbetar på då vi stödjer verksamheter i förbättringsarbete. Dock upplever vi att vi ligger några steg före när det gäller själva kulturbyggandet. Sandholm Associates medarbetarskapsmodell är definitivt en viktig orsak till detta. Vi upplever att många har brister avseende hur ledarskap och medarbetarskap knyts samman. Något som vår modell starkt bidrar till och något vi fokuserade mycket då vi här om året utvecklade kursen ”Medarbetarskap och kvalitetskultur”.

Just kursutveckling och bokskrivande har jag själv ofta upplevt som mycket bra för mitt eget lärande och min förståelse. När man ska lära ut något och dessutom få det att hänga ihop som en helhet, måste man helt enkelt att själv först förstå det på ett högre plan. Att sedan få dela dessa erfarenheter och tankar med kursdeltagare och i diskussioner ta del av deras erfarenheter vässar sedan denna nya kunskap än mer.

Hur som helst handlar mycket av ett framgångsrikt kvalitetsarbete om uppbyggandet av en kvalitetskultur. Kraften i att ha de rätta beteendena och normerna i organisationen är enorm. Detta är något som jag under alla år varit medveten om och kunnat observera då jag emellanåt fått förmånen att arbeta med de riktigt duktiga verksamheterna. Jag har då ofta känt hur denna kvalitetskultur ”suttit i väggarna”. Först på senare år har jag dock mer i detalj börjat fokusera på att lära hur en sådan kultur kan etableras i en verksamhet. Något som inte är helt enkelt…

En kultur är inget man bra kan implementera. Den måste förtjänas, byggas och succesivt utvecklas. Detta sker bäst genom en kombination av verkningsfullt förbättringsarbete och ett målmedvetet kulturbyggande där fokus ligger på utveckling av både ledarskap och medarbetarskap. Metodiken och verktygen för att arbeta med själva kulturutvecklingen har vi tillgängliggjort via kursen ”Medarbetarskap och kvalitetskultur”, som vi nu ska utveckla ett steg till utifrån den inspiration vi fått i Fort Worth. Känns kul och inspirerande! För dig som vill bli del i kulturbyggandet så startar nästa kursomgång den 10 oktober. En annan utbildning där vi numera arbetar en hel del med etablering av en kvalitetskultur är vår Kvalitetschefskurs. Ett kunskapsområde som är helt nödvändigt för den som ska leda en verksamhets kvalitetsarbete. 

Senaste inläggen

Bloggarkiv