Nätverksträff med fantastiska föredrag

Nu har vi precis avslutat två dagars nätveksträff med Sandholm Associates Kvalitetschefsnätverk. Två intensiva men otroligt intressanta dagar. Alla deltagare har bjudit mycket på både sig själva och på sina erfarenheter. Utöver våra egna och deltagarnas presentationer hade vi denna gång två externa inspiratörer. Peter Alvarsson som ansvarar för global utrullning av Lean inom AstraZeneca samt David Dreven som leder förbättringsarbete inom Swedish Match. Båda höll fantastiskt intressanta och engagerande föredrag. Utöver  detta hann vi även med två workshops med diskussioner samt en mycket trevlig middag på den emellanliggande kvällen. Nedan har jag länkat två intervjuer med Peter och Daniel, hämtade från Poential, där de delar viktiga erfarenheter.

Ssnadholm Associates Kvalitetschefsnätverk är ett nätverk som vi tillhandahåller exklusivt för de som gått vår kvalitetschefskurs. En kurs som 1000-tals personer gått sedan starten 1989. Genom att alla har samma kompetensgrund har det visat sig att detta nätverk fungerar mycket bra. Utöver nätverket ordnas löpande återträffar för specifika årskurser, seminarier och ibland studieresor. Vi har nyligen även startat upp ett gemensamt slutet diskussionsforum för ömsesidigt erfarenhetsutbyte och rådgivning. 

Senaste inläggen

Bloggarkiv