Kvalitetsåret 2019

Det gångna året har varit ett intensivt år utifrån ett kvalitetsperspektiv. Mycket har hänt och än mer lär ske nästa år. För att inte tala om vad som kommer och behöver hända under det nya decenniet som vi nu är på väg in i. Jag tänkte i denna årskrönika spegla detta utifrån några av mina egna upplevelser under 2019. Som vanligt finns det en hel del som vi alla kan lära från det som skett och använda oss för att göra framtiden ännu bättre.

Själv började jag 2019 i Portugal där Sandholm Associates håller på att bygga upp en ny kursverksamhet med mer internationell inriktning. Att vi valt just Portugal beror på att det är ett mycket intressant land med en spännande aktuell utveckling och en historiskt global kultur. Ett bestående intryck från flera års närvaro i Portugal och nära samverkan med ett antal portugisiska kollegor är den positiva framtidstro, utvecklingsvilja och nyfikenhet som kännetecknar landet. Här händer det mycket nu och det känns väldigt roligt att få vara med på denna resa.

Efter en mellanlandning på hemmaplan med inspirationsseminarium runt om i Sverige, där jag fick möta hundratals motiverade och intresserade kvalitetsprofessionella, bar det av till Mexico för arbeta med ASQ. Ett land som kanske inte primärt förknippas med kvalitet, men som definitivt överraskade både i form av intresse och engagemang inom detta område.

Mars och april kom som vanligt att handla mycket om att starta upp vårens långa utbildningsprogram. Något som alltid är givande då jag tycker det är kul få lära känna våra långkursare.  Extra häftigt var att Sandholm Associates Kvalitetschefskurs fyllde 30 år det gågna året. En kurs som över åren blivit den givna kompetensgrunden för tusentals kvalitetsprofessionella i både offentliga och privata organisationer.

Under våren hann jag även med ett antal möten och seminarier, bl a i Riksdagen, där jag försöker påverka den svenska politiken att ta kvalitetsfrågan på allvar och sluta hantera den ensidigt utifrån oseriösa ideologiska och ovetenskapliga grunder. Med tanke på den kvalitetskris som idag redan finns i välfärdssverige har vi inte råd och tid med sådana dumheter!

Under maj arbetade jag ganska mycket i USA. Styrelsemöten, konferenser och mängder av intressanta möten och diskussioner fyllde dagarna. Ett bestående intryck var den starka fokus som finns i USA avseende kopplingen mellan kvalitet och digitalisering. Överallt talas det om Quality 4.0. Ett område som jag sedan många år själv brinner för. Redan för över 20 år sedan började jag argumenterat för att IT måste hanteras som ett medel i utvecklingen av en verksamhet och inte som ett självändamål. Något som innebär att digitaliseringsarbete måste utgå ifrån kunderna och deras behov, dvs verksamhetens förmåga att leverera kvalitet.

Under sommaren blev det mycket fokus på bokskrivande, framtagning av en ny internationell hemsida och ett antal olika skrifter samt utveckling av en rad internationella kurser. Detta givetvis varvat med en hel del livskvalitet!

Hösten inleddes med en mycket trevlig nätverksträff med tidigare deltagare från vår Kvalitetschefskurs samt en serie inspirationsseminarium runt om i landet. Under hösten har jag även genomfört ett antal föreläsningar, seminarier och after work. Ett kul sätt att möta nya människor och föra ut våra erfarenheter och tankar.

Under hösten blev tillvaron ganska internationell. Främst med jobb i Kina, USA och Portugal. I Kina reste jag bl a runt och höll seminarier på flera olika universitet samt mötte företagsledare och styrelser från många spännande företag. Ett oerhört starkt intryck från Kina är att ett stort antal av de personer som är mest engagerade och drivande i landets kvalitetsutveckling, är personer som till vardags är vd:ar och styrelseordförande i företag vilka i flera fall är många gånger större än de största företagen som finns i Sverige. Imponerande att ledare på den nivån sätter av en ganska stor del av sin tid för att driva kvalitetsutveckling både i sina egna företag och i landet. Detta säger en hel del om den kvalitetsutveckling som idag pågår i Kina. En utveckling som vi svenskar/européer måste förstå och agera utifrån om vi ska ha en chans att bevara vår konkurrenskraft och välfärd i framtiden.

En annan viktig utveckling under hösten handlar om hållbarhet. Personligen ser jag mycket allvarligt på hållbarhetsfrågan och särskilt klimatfrågan som allt mer känns som en ödesfråga. Vad som länge frustrerat mig är dock att debatten nästande uteslutande fokuserar på effekter och symtom. Ett allvarligt problem eftersom vi alla kvalitetsprofessionella vet att problem inte kan lösas på symtomnivå utan måste hanteras på orsaksnivå om verkningsfulla åtgärder och lösningar ska kunna tas fram. 

Sedan flera år har vi inom International Academy for Quality (IAQ) verkat för att öka förståelsen för hur kvalitetsområdets kunskap avseende systematiskt förbättringsarbete, processutveckling och kvalitet, är just vad som behövs för att ställa om mot ett mer verkningsfullt hållbarhetsarbete. Inom KTH har vi startat ett nytt forskningscentrum tillsammans med bl a Scania och AstraZeneca där fokus ligger på just hållbar produktionsutveckling. Kunskap utvecklas på ett spännande sätt.

Ett annat viktigt steg framåt upplever jag att vi tog vid IAQ-mötet i Lissabon i oktober. Då beslutade vi nämligen att inrätta en global quality sustainability award som ska lyfta fram konkreta exempel på hur kvalitetsarbete resulterat i hållbarhetsrelaterade resultat. Just nu sitter jag och arbetar med att ta utveckla kriterierna till denna nya utmärkelse. Ett arbete som känns väldigt meningsfullt! Parallellt med detta planerar vi även för att dra igång nya forskningsinitiativ inom området både genom KTH och SQMA.

Under hösten lade jag även mycket tid på våra kurser inom Sandholm Associates. Nya kursomgångar startades upp och kurser som startat under våren avslutades. Jag hade både under våren och hösten förmånen att få ta del av redovisningar av mycket bra utbildningsprojekt från Black Belts, Green Belts och Leanledare under utbildning. Många av dessa projekt redovisade dessutom väldigt fina resultat, effekter och besparingar. Kul när utbildning lönar sig många gånger om redan när de genomförs!

En rolig sak är att vi inlett ett utbildningssamarbete med SIQ där vi åter ger den Kommunala och Regionala Kvalitetsledarutbildning som vi historiskt utvecklade tillsammans med dåvarande Svenska Kommunförbundet (numera SKR) och SIQ för mer än 20 år sedan.

Det som personligen betytt allra mest är dock alla intressanta och spännande möten med människor under det gångna året. Kursdeltagare, ledare, kollegor och andra kvalitetsprofessionella. Personer som både gett professionellt utbyte men i många fall även blivit goda vänner.

Inför 2020 finns det mycket att se fram emot. En av höjdpunkterna blir givetvis Excellence Summit i Göteborg 10-11 september. Terminen kommer traditionsenligt att inledas med inspirationsseminarium runt om i landet. Mer information om dessa finner du här. Därefter kommer det att bli en blandning mellan internationella uppdrag och arbete på hemmaplan. Jag hoppas få se dig och dina kollegor på någon eller några av våra utbildningar. Botanisera gärna här. Och tveka inte att höra av dig om du behöver råd.

Och slutligen vill jag passa på att önska en God Fortsättning på det Nya Året!

//Lars

Senaste inläggen

Bloggarkiv