Så vänder du Coronakrisen till värdeskapande och nya möjligheter!

Coronaviruset har skapat en kris utan like och ingen vet i dagsläget hur länge denna kommer att pågå. Många individer och organisationer har som följd av åtgärder för att reducera smittspridning, minskad kundefterfrågan, svårigheter att bedriva produktion, stängda gränser etc blivit sysslolösa eller strandsatta i hemmet. I denna påtvingade situation finns det dock även stora möjligheter. Den tid som ofrivilligt frigjorts skulle kunna användas till att skapa nya viktiga värden för verksamheten. Något som företag som Scania och SKF lyckades mycket väl med under finanskrisen 2008. 
Att skapa värde handlar mycket om att förbättra. I en snabbt föränderlig värld är en verksamhets förmåga att förbättra oerhört kritisk. Förbättringsförmåga är något som går att utveckla. Att arbeta framgångsrikt med förbättring handlar mycket om systematik och kompetens avseende förbättringsmetodik, problemlösning och processutveckling. Kunskap som idag finns att tillgå, men som fortfarande allt för ofta är underutvecklad i dagens organisationer.

Att arbeta med gemensamt förbättringar är också möjligt i virtuella grupper. Här krävs lite ny teknik samt andra sätt att samverka och leda.  Att involvera medarbetarna i en gemensam satsning på förbättring är dessutom av största vikt i en situation som den vi har idag. Gemensamma mål och framåtanda kan vända individernas oro och rädsla till motivation och meningsfullhet. Kriser kan, om de hanteras väl, vändas till möjligheter som knyter samman och skapar positiv energi. Vår påtvingade fysiska frånvaro kan vändas till virtuell närvara och samverkan.

Själv har jag och mina kollegor på Sandholm Associates använt all den tid som plötsligt frigjordes då vi tvingades tvärnita våra utbildningsprogram till att utveckla ett helt nytt on-lineutbildningsupplägg och nya sätt att arbeta virtuellt med förbättring. Jag har dessutom snabbt fått lära mig mycket om detta sätt att lära ut via min roll inom KTH. Från och med igår låstes skolan, vilket innebär att vi numera bedriver hela vår undervisning virtuellt. Något som verkar fungera alldeles utmärkt när man utnyttjar tekniken på ett förnuftigt sätt!

Jag skulle gärna vilja hjälpa dig och din organisation med att utveckla förbättringsförmågan och samtidigt starta upp ett virtuellt förbättringsarbete! Om du tror på förbättring och kraften i att gemensamt arbeta mot tydliga mål i en situation som idag, är du jättevälkommen att kontakta mig för en fortsatt diskussion avseende hur vi kan stödja en sådan utveckling i din verksamhet! Du kan även läsa mer om våra nya on-lineutbildningar här.

//Lars

Senaste inläggen

Bloggarkiv