Kriser kräver handlingskraft och framtidstro!

Erfarenheter från tidigare kriser visar på ett starkt behov av handlingskraft och tydligt ledarskap i situationer som den som råder just nu. De som vanligen bäst lyckas ta sig igenom en kris är de som aktivt agerar.  Detta handlar både om att lösa så många som möjligt av de problem som uppstår och om att engagera människor i ett arbeta som skapar framtidstro, meningsfullhet och motivation. Enligt min erfarenhet är dessa båda effekter lika viktiga. Att gjuta hopp och energi bland medarbetarna genom konkreta förbättringsinsatser ska definitivt inte underskattas. En energi som i sig bidrar oerhört mycket till att hantera en kris och de effekter som denna för med sig.

Ett mycket bra exempel på detta är finanskrisen 2008. Kompetenta och starka ledare som Leif Östling (Scania) och Tom Johnstone (SKF) lyckades genom ett gott ledarskap djupt förankrat i förbättringsarbete reda ut denna kris på ett mycket bra sätt, jämfört med många andra, genom att engagera alla medarbetare i verksamhetens utveckling. Något som gjorde det möjligt för dessa företag att ta sig igenom krisen på ett bra sätt, komma ut på andra sidan oerhört starka och inte allra minst mobilisera en stor positiv energi bland de anställda.

Nu står vi inför en kris av ett annat slag. Den stora skillnaden är att vi vet väldigt lite om vad som kommer att ske. Osäkerheten och rädslan är stor. Det handlar inte bara om ekonomi utan även om människors liv. Behovet är därför större än någonsin att agera. Och inte bara för att hantera de medicinska effekterna, något som givetvis vi måste förlita oss på att sjukvården gör, utan även den finansiella situationen i våra verksamheter. Något som till syvende och sist handlar om vår framtida välfärd. Därför krävs omgående handlingskraft, ledarskap, förbättring och problemlösning!

Personligen ser jag stora möjligheter att lära från tidigare krishantering och det som då så framgångsrikt skedde inom bl a Scania och SKF. Självklart är förutsättningarna annorlunda nu när fysisk samverkan inte är möjlig. Men samtidigt finns idag goda möjligheter att omvandla fysisk frånvaro till digital närvaro. De flesta människor i Sverige har idag bra uppkopplingsmöjligheter. Möjligheterna att både utbilda, träna och driva förbättringar virtuellt är därför goda. Ett område som jag själv, nu när agendan plötsligt blev tom, har snabbutvecklat ett tillvägagångssätt för att bedriva webinarbaserad utbildning och virtuella förbättringsprojekt. Läs mer om detta här.

Hör gärna av dig om du vill diskutera hur din verksamhet skulle kunna utvecklas i den aktuella situationen och hur ett virtuellt förbättringsarbete och webinarutbildning skulle kunna användas för att både skapa nya värden och engagera medarbetarna mot tydliga mål!

Tag vara på dig!
Lars

Senaste inläggen

Bloggarkiv