Faktabaserade beslut kräver kunskap om dataanalys!

Väldigt ofta observerar jag situationer då det dras slutsatser och hävdas både det ena och det andra, utan att man har någon faktamässigt grund för det man påstår. Detta händer ständigt i företag och organisationer, inom politiken så väl som i media. Min erfarenhet är att detta är ett problem som snabbt ökar, något som med största säkerhet beror på att vi som människor allt oftare hamnar i allt mer komplexa beslutssituationer. Ett skäl till denna komplexitet är att mängden information som finns att tillgå hela tiden ökar. Och den ökar mycket snabbt. Ibland hävdas det t o m att mängden data runt oss ökar exponentiellt. Sedan länge har vi nått ett läge då den mänskliga hjärnan inte klarar av att inhämta och analysera all viktig information på egen hand. Då ökar självklart risken att våra slutsatser och beslut blir fel.

För att kunna hantera den situation som vi redan idag befinner oss i, och än mer kommer att påverkas av i framtiden, behöver vi förbättra vår förmåga att analysera data. I grunden handlar dataanalys om tillämpning av statistisk analysmetodik, något som dock inte alls kräver att vi alla blir statistiker. Idag finns det nämligen bra IT-stöd som hjälper oss att göra själva beräkningarna. För att få nytta av tekniken måste vi lära oss att arbete med tillämpade statistiska metoder och nyttja dessa som grund för analys och beslutsfattande i stort och smått. Något som inte är alltför svårt, men som givetvis kräver utbildning.

Mycket intressant är att även utvecklingen av de hjälpmedel som används vid dataanalys går mycket snabbt idag. Teoretiskt skulle detta kunna medföra att det är fullt möjligt att hålla jämna steg med den ökade komplexitet som uppstår i den verklighet som ska analyseras och förstås. Den svagaste länken just nu upplever jag utgöres av människan. Det satsas idag på tok för lite på att fortbilda och träna människor i tillämpad och praktisk statistik. Som följd av detta fortsätter många organisationer att fatta fler och fler felaktiga beslut, trots att möjligheterna är stora att göra saker allt mer rätt! En negativ utveckling som vi inte har råd att fortsätta!

Personligen har jag länge hävdat att framtidens vinnare är de som kommer att ha informationen på sin sida. De som kan analysera, tolka och förstå innehållet i all den data som finns runt omkring oss i vårt vardagsarbete, i våra processer, på vår marknad, avseende våra kunder etc kommer att uppnå ett ointagligt övertag. Något som gäller både organisationer och individer.

För dig som vill lära mer rekommenderar jag Sandholm Associates populära kurs Statistisk processanalys. Där lär du dig grunderna i praktiskt tillämpad statistik och kommer med största säkerhet att få ett helt nytt sätt att se på data och beslutsfattande.  Den 8-10 juni kommer vi att hålla denna kurs online med realtidswebinarier, datorövningar baserade på verkliga praktikfall samt diskussioner i plenum och i break-out-room. Haka på och börja omgående framtidsanpassa din kompetens!
 
//Lars

Senaste inläggen

Bloggarkiv