Efter Corona kommer mycket att förändras!

Just nu befinner sig världen i ett Coronavacuum. Mycket av vad som händer och sker påverkas av den nu pågående pandemin. Olika verksamheter drabbas på olika sätt. Vissa har totalt stillestånd eller dramatiska nedgångar i efterfrågan. Andra arbetar mer än någonsin för att kunna möta de nya behov som uppstått som följd av den aktuella krisen. Vissa har inte påverkats direkt, men lever i en ständig oro om vad som kommer att ske framöver. Gemensamt är att fokusen i de flesta verksamheter är inriktad mot vad som händer här och nu, något som är helt normalt när vi befinner oss mitt i en svår kris. Man skulle nog kunna hävda att en del av det vi ser är något av ett chocktillstånd.

Det är dock av största vikt att snarast börja fokusera framåt. Vi vet självklart inte vad som kommer att hända, varken gällande virus eller ekonomi, men med största säkerhet kan vi säga att väldigt mycket kommer att förändras. Den värld vi kommer att återvända till lär inte att vara samma värld som vi hade innan Coronakrisen. Just därför är det av allra största vikt att rusta sig för detta nya läge. Ett läge där vissa förmodligen kommer att vinna väldigt mycket, medan andra kommer att förlora allt.

Under krisen har många nya vanor skapats och nya dörrar öppnats. Kunder kommer förmodligen att ställa nya krav. Marknadsandelar kan komma att flyta runt och förskjutas radikalt. Nya relationer har uppstått mellan organisationer. Många verksamheter kommer att ligga långt efter jobbmässigt. I vissa branscher kan en latent efterfrågan komma att explodera och förmågan att leverera ställas på sin spets. Risken för finansiellt kaos och en djup lågkonjunktur är stor. Olika länder kommer förmodligen att öppna upp vid skilda tidpunkter, vilket kommer att påverka möjligheterna att konkurrera. Länder har dessutom drabbats mycket olika och såren kommer därigenom att vara olika djupa. Kapitalstarka aktörer kommer att förvärva utblottade konkurrenter. Den offentliga ekonomin lär ha fått en rejäl smäll.

Utöver detta har inte de ”gamla” utmaningarna försvunnit. Behovet av en mer hållbar utveckling är viktigare än någonsin. Kvalitetsdriven konkurrens från forna lågkostnadsländer som Kina, Korea och Indien lär intensifieras. Behovet av att hantera kvalitetskrisen i den svenska välfärdssektorn är uppenbart.

Sammantaget innebär detta att vi absolut inte har råd att bara avvakta och vänta på vad som kommer att ske. Situationen måste hantera omgående. Det kommer att finnas många nya spännande möjligheter att utnyttja, men detta ställer också stora krav på verksamhetens förmåga att göra alla de förbättringar som krävs. Något som i sin tur kräver ett modigt och kompetent ledarskap med rötterna i systematiskt förbättringsarbete.

Att vara passiv och bli styrd av krisen leder med största säkehet till stora problem. Att hadlingskraftigt ta tag i situationen och fokusera på förbättring leder framåt. Kriser har alltid skapat stora möjligheter. Nu gäller det att fånga dem!

Framtidens vinnare kommer enligt min övertygelse att kännetecknas av en hög förbättringsförmåga. Ju snabbare omvärldens förändringar sker desto viktigare blir det att kunna möta dessa med rätt förbättringar. Detta kräver kompetens, resurser och ett mycket närvarande ledarskap. Centralt är också att bygga en stark förbättringskultur och etablera ett förbättringsinriktat medarbetarskap. När vi förr eller senare återvänder till ett mer normalt samhälle kommer de enorma förändringarna att märkas, vilket kommer att testa våra verksamheters förbättringsförmåga mer än någonsin förut.

Det är alltså dags att börja utveckla din och din verksamhets förbättringsförmåga redan nu. I nuläget finns det dessutom  i många verksamheter tid att använda för utbildning och lärande, som följd av stillestånd orsakat av Coronapandemin. Idag finns mycket av den kunskap som behövs lättillgänglig via koncept som Sex Sigma och Lean. Jag har tagit fram flera skrifter om detta som du kan läsa här. Vänta inte på att situationen ska förändras av sig själv, utan ta tag i situationen och förbättra fram den framtid som du vill ha!

Senaste inläggen

Bloggarkiv