IAQ Quality Sustainability Award visar vägen in i framtiden!

Under det senaste året har vi bedrivit ett intensivt arbete med att utveckla den nya globala utmärkelsen IAQ Quality Sustainability Award. Nu är den klar! International Academy for Quality (IAQ) är sedan 1966 den organisation som verkar för att samordna kvalitetsområdet utifrån ett globalt perspektiv. Själv har jag sedan drygt tio år varit del i att leda IAQ i form av vice president och styrelsemedlem. Jag har även lett arbetet med att ta fram denna nya utmärkelse.

Hållbarhet är ett område som de flesta människor idag inser är av absolut största betydelse. Det handlar ju ytterst om kommande generationers möjligheter att kunna leva ett bra liv. Debatten rörande hållbarhet, särskilt utifrån ett miljö- och socialt perspektiv, har pågått länge och eskalerar idag i takt med allt fler hållbarhetsrelaterade problem blir uppenbara. Detta är något som jag diskuterat i ett antal inlägg både på denna blogg och i andra forum. Min övertygelse är att fokus behöver förskjutas mer mot hur vi kan skapa en hållbar utveckling än att som idag primärt debattera att det är viktigt med en hållbar utveckling.

Dagens hållbarhetsarbete grundas allt för ofta på åsikter och ideologier. Risken är då stor att de åtgärder och lösningar som diskuteras varken är verkningsfulla eller realistiska. Vad som behövs är ett mer systematiskt, evidensbaserat och förbättringsdrivet hållbarhetsarbete. För att en verksamhet ska bli mer hållbar måste de faktorer som påverkar hållbarheten identifieras och förbättras på ett sådant sätt att önskade resultat uppnås. Potentialen i detta arbete är enorm, både i form av möjligheter att reducera mängder av slöserier runt om i våra verksamheter och genom att utveckla verksamhetens förmåga att förstå och möta de behov som dess kunder har.

Vägen till att bli mer hållbar handlar i grunden om att lösa problem, utveckla processer och förbättra. Verktygen för att göra detta finns i ”kvalitetsverktygslådan”. Sedan länge finns mycket av de viktigaste kunskaperna att lära från koncept som Sex Sigma och Lean. Väljer man att använda dessa tillgängliga tankesätt, metoder och verktyg behöver resan mot en mer hållbar utveckling inte vara så svår.

Själv har jag i mer än 20 år försökt att få människor att förstå hur ett mer verkningsfullt hållbarhetsarbete kan bedrivas. På senare år har jag lagt allt mer tid på detta, då hållbarhetsfrågan kommit att bli mer kritisk. Den största utmaningen förefaller vara att få ledare, beslutsfattare, politiker samt representanter från den traditionella hållbarhets- och miljörörelsen att förstå. Vad som därför krävs är goda exempel som tydliggör och visar hur kvalitetsutveckling och systematiskt förbättringsarbete driver en hållbar utveckling. Och detta är just syftet med den nya utmärkelse som vi nu lanserar globalt.

Tanken med IAQ Quality Sustainability Award är att uppmärksamma förbättringsprojekt av olika slag, vilka genom användande av kvalitetsområdets tankesätt, metoder och verktyg framgångsrikt uppnått fina resultat inom hållbarhetsarbetet. Det kan exempelvis handla om Sex Sigma- eller Leanprojekt. Vår förhoppning är att på detta sätt sporra till ett mer verkningsfullt hållbarhetsarbete och att bygga ny kunskap som andra verksamheter kan lära ifrån.

Att ansöka om utmärkelsen är enkelt. Tanken är att formalian ska vara minimalt så att många projekt väljer att delta. På utmärkelsens hemsida www.iaqaward.com kan du läsa mer om utmärkelsen och hur du ansöker. Sista ansökningsdag detta år är 1 november. Vinnarna kommer att presenteras vid en digital utmärkelseceremoni den 15 december. Har du frågor eller funderingar är du alltid välkommen att höra av dig till mig!

Senaste inläggen

Bloggarkiv