Därför är statistiskt tänkande en avgörande grund för kvalitet och förbättring!

Det talas ofta om betydelsen av att behärska statistisk metodik och ha ett statistiskt tänkande för att lyckas med kvalitets- och förbättringsarbetet. Detta är inget nytt. För närmare hundra år sedan tydliggjorde kvalitetsområdets första stora tänkare, Walter Shewhart, detta i sina böcker. Senare tryckte kvalitetsgurus som Edwards Deming och Joseph Juran hårt på detta. Något som bl a kom att resultera i att japanskt kvalitetsarbete fullständigt utgick från statistiskt tänkande. När Deming senare myntade begreppet profound knowledge betonade han att en av hörnstenarna i den kunskap som är grunden för att en verksamhet ska kunna förbättras är statistisk tänkande. Personligen har jag dock märkt att många personer inte förstår innebörden av och emellanåt avfärdar detta med att exempelvis konstatera att de inte har så mycket mätdata att inte djup statistisk kunskap behövs. Något som tydligt visar att man inte förstått vad statistiskt tänkande handlar om. Jag tänkte därför utveckla detta viktiga område lite mer här.

Statistiskt tänkande (statistical thinking) handlar inte bara om att operativt använda statistiska metoder för att analysera och tolka information och data (även om just den färdigheten i många situationer kan vara viktigt nog), utan det handlar om ett sätt att se på verksamheten och den omvärld den existerar i. Statistiskt tänkande krävs för att förstå de problem, briser och avvikelser som förekommer, vilka i grunden beror på de variationer som finns i processer, varor och tjänster. Statistisk tänkande är en förutsättning för att förstå, bedöma och värdera risker och hot. Statistiskt tänkande är grunden för att kunna tolka och förstå samband och samvariationer samt dra relevanta slutsatser. Statistiskt tänkande är nödvändigt för att kunna bedöma informationskvalitet och mätsäkerhet. Statistiskt tänkande är utgångspunkten för att kunna fatta faktabaserade och välavvägda beslut.

Dagligen möter jag mängder med exempel inom verksamheter, politik och media som visar på oförmåga att tänka och förstå statistik. Detta leder ofta till felaktiga tolkningar, slutsatser och beslut. Ju mer komplex vår värld blir desto viktigare blir det statistiska tänkandet. Dessutom pågår sedan länge en utveckling där digitalisering leder till en i det närmaste exponentiell ökning av mängden data som mäts och samlas in. Något som ofta benämns Big Data. Utan verkningsfull analysförmåga och kunskap om statistisk metodik blir individer och organisationer därigenom allt mer blinda. Vi riskerar att drunkna i ett informationsöverflöd. Jag har därför länge hävdat att de som är bäst på att tolka och förstå data kommer att bli framtidens vinnare.

Idag är det som tur var inte särskilt svårt att ta klivet in i det statistiska tänkandet. Man behöver absolut inte vara matematiker. Vi kan idag lära statistisk metodik genom stöd av kraftfull mjukvara som gör de svåra beräkningarna. Vad som behöver läras är det statistisken, inte matematiken. Dessa kunskaper finns enkelt tillgängliga via en Sex Sigma Black Belts-utbildning. Förutom det statistiska tänkandet lär du dig i denna kurs även de övriga tre dimensionerna som Edwards Deming lyfte fram som grunden för kvalitet och förbättring, dvs systemtänkande, psykologiskt tänkande och vetenskapligt tänkande. Kunskaper som alla är mycket centrala för att nå framgång...

Läs mer om Black Belt-utbildning här.

//Lars

Senaste inläggen

Bloggarkiv