Varför talar vi inte om SURFSKAM?

Det har länge talats om flygskam. Dagens hållbarhetsdebatt har ofta en mycket negativ inställning till resande, transporter och tung industri. Givetvis behöver sådana områden diskuteras då de har stått för en betydande del av mänsklighetens negativa hållbarhetspåverkan. Sedan länge sker dock en utveckling mot en helt ny värld. En värld kännetecknad av digitalisering, informationsteknik och artificiell intelligens. En utveckling med många spännande möjligheter, men också stora utmaningar. En dessa utmaningar som det nästan inte alls talas om är digitaliseringens enorma hållbarhetspåverkan. En påverkan som berör ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Ekologiskt handlar det mycket om energiförbrukning och tärande på sådana ändliga metaller som krävs då teknologin ska tillverkas, socialt om missbruk och beroende av digitala tjänster och ekonomiskt om de ”cost of poor digitalization” jag tidigare skrivit om.

Här krävs en snabb förändring. Digitalisering sker inte utan allvarliga konsekvenser och måste därför ledas med förnuft och varsamhet. Teknikutveckling ska inte ske urskillningslöst utan måste inriktas mot att skapa just de värden som är av vikt för mänskligheten. Digitalt slöseri är minst lika allvarligt som onödiga resor och transporter eller tillverkning av slit-och-släng-produkter. Att tillbringa timmar med att titta på meningslösa serier på nätet är lika viktigt att ifrågasätta som meningslösa shoppingresor. Allt kostar ju hållbarhet.

En stor skillnad är dock att avseende resande, transporter och tung industri har vi idag en mycket stor medvetenhet och de flesta aktörer strävar efter att reducera sin verksamhets hållbarhetspåverkan. Många har som följd av detta kommit långt. Det är t ex imponerande att se hur Scania och Volvo lyckats reducera lastbilarnas bränsleförbrukning, hur SSAB, LKAB och Vattenfall lyckats utveckla ny vätgasbaserad stålproduktion, hur Volvo Cars storsatsar på elektrifiering eller hur det inom flyget fokuseras på fossilerna bränslen och energisnåla flygplan. När det gäller utvecklingen av det framtida digitala samhället förefaller dock frågan om hållbarhet knappt finnas på kartan. Det mesta kretsar kring hastighet, kapacitet och en total transformation. Följaktligen måste hållbarhetsfrågan snabbt lyftas och tas med in i det framtida samhället.

Läs gärna min debattartikel i Expressen idag som handlar om just detta!

Senaste inläggen

Bloggarkiv