Årskrönika: 2020 – Ett år fyllt av förändringar, lärande och förbättringar

Det gångna året har minst sagt varit ett händelserikt år. Huvudorsaken till detta är givetvis pandemin orsakad av Covid-19. När viruset slog till med full kraft i vårt land under mars månad, kom detta nog som en chock för de flesta av oss. Vi visste inte vad vi skulle göra eller hur vi borde agera. Detta gällde nog i princip överallt i samhället så väl som i näringslivet. För mig själv blev det en stor omställning både professionellt och privat. Jag har i många år mestadels jobbat med människor. Som rådgivare, konsult, lärare, forskare etc. I Sverige, men också resande över en stor del av jordklotet. Och helt plötsligt var det mänskliga mötet inte möjligt längre. Visst fanns det digitala möjligheter, men både mina egna vanor och vanorna hos dem jag stödjer/lär var inte så välutvecklade på den fronten, även om vi givetvis hade tekniken.

När pandemin var ett faktum blev det därför tvärnit. Det var ju inget annat att göra än att ställa in alla resor, konferenser, utbildningar, ledningsseminarier och möten som var planerade. Inledningsvis var jag och mina kollegor så upptagna med att ställa in, boka av och boka om att vi knappt han tänka. Snart började dock sökandet efter nya vägar. Själv hade jag då stor fördel av min koppling till KTH. På KTH har vi sedan länge haft en omfattande forskning kring digitalt lärande. Dessvärre kunskaper som i ganska liten utsträckning kommit att användas. Nu accelererade dock användandet. Själv försökte jag ta vara på denna kunskap så mycket det bara gick.

Inom Sandholm Associates började vi med att testa oss fram. Digitala möten kunde vi ju ganska bra sedan tidigare. Men utbildning och seminarier var en annan sak. Först insåg vi att de plattformar vi sedan tidigare använt var olämpliga. Från KTH fick jag snabbt veta att det enda som funkade bra var Zoom. Inledningsvis började vi med kortare webinar. Och dessa fungerade långt över vår egen förväntan. Vi lärde oss arbete med digitala grupprum och lade massor med tid på att utveckla digitala övningar, ny pedagogik och andra kursupplägg. Aldrig förr har jag lärt så mycket på så kort tid. Det som initialt känts som något som var nödvändigt för att överleva, blev vägen in i en helt ny framtid!

Allra roligast var att inse att det vi gjorde även ledde till att våra kurs- och seminariedeltagare blev positivt överraskade. Då allt var nytt för både oss och dem, satte vi av tid att intervjua deltagare för att få feedback. Och feedbacken innehöll, till vår förvåning, mer positiva upplevelser än en längtan tillbaks till våra fysiska klassrum. En viktig insikt var att nästan allt går att genomföra online, även om det emellanåt krävs ett stort utvecklingsarbete för att det ska bli riktigt bra. Att bara flytta ett fysiskt lärande till en digital värld fungerar sällan. Vi lärde att vissa saker till och med blev bättre i det digitala klassrummet än i det fysiska, medan andra saker när så går bör genomföras fysiskt.

I takt med att vi lärde accelererade utvecklingsarbetet både gällande digital pedagogik och ny teknik. Vi siktar mot ”blended learning” och har även börjat utveckla hybridkurser där deltagarna själva kan välja mellan digitalt eller fysiskt klassrum vid en och samma kurs. Under höstens första hälft, då Covid-situationen under en period stabiliserades, fick vi möjlighet att testa med deltagare simultant i fysiskt och digitalt klassrum. Åter blev vi förvånade över hur bra det fungerade. Under höstens senare del försämrades tyvärr virusläget i landet igen och vi återvände helt till det digitala klassrummet. Nu vet vi dock att båda klassrummen fungerar utmärkt och vi har dessutom utvecklat både teknik och pedagogik gällande båda formerna. Något som får mig att känna mig trygg inför 2021!

En annan reflektion gäller behovet av systematiskt förbättringsarbete i den aktuella krissituationen och då särskilt utifrån den ekonomiska kris som lär komma i pandemins fotspår. När Covid-19 på allvar dök upp i mars blev det stopp i många verksamheter. Genom regeringens försorg erhöll snabbt många verksamheter stöd i form av korttidspermitteringar. En i mina ögon mycket konstig sak inträffade och det handlar om hur verksamheter skulle kunna använda permitterad arbetstid. Trots att idén om korttidspermitteringar ursprungligen kom från LO och var inspirerad av hur företag, som Scania och SKF, under finanskrisen 2008 lyckats väl genom att engagera anställda i förbättringsarbete och utbildning istället för att avskeda, var osäkerheten stor. Tillväxtverket sände ursprungligen ut otydliga signaler varför permitterad tid förmodligen mestadels komma att nyttjas till att titta på Netflix och bygga ny altan. I mitt tycke ett vansinnigt sätt att nyttja skattepengar på.

Under sommaren började detta vända då Tillväxtverket gick ut och sade att permitterad tid visst kunde användas till utbildning. Under hösten fortsatte vändningen då man började tala om att sådan tid bör användas till utbildning och utveckling. Personligen anser jag att det skulle sagts att den SKA användas till detta redan från början. Något som jag själv försökt debattera under året. Särskilt då jag via min roll i Kina ser hur kvalitetsutveckling och förbättring accelererar där än mer idag. Rätt utnyttjad, av staten betald, permitteringstid investerad i utbildning och utveckling, skulle kunna vara ett led i att undvika att bli omkörda. Inför 2021 hoppas jag verkligen att makthavarna i vårt land fattat detta! .

Avslutningsvis vill jag passa på att önska er alla ett Gott Nytt 2021! Ett år då jag hoppas att vi ska kunna lägga Covid-19 bakom oss och dessutom på allvar få upp förbättringshastigheten i så många som möjligt av våra verksamheter! Ett år då Sandholm Associates  fyller 50 år, något som vi kommer att fira storstilat på sätt som jag snart kommer att skriva mer om både här och på www.sandholm.se

Senaste inläggen

Bloggarkiv