Ju bättre en verksamhet är, desto svårare är det att bli ännu bättre!

Att förbättra något som är dåligt är ganska enkelt. Det finns då många saker som relativt lätt går att ta tag i och utveckla. Förbättringsarbetet är i en sådan situation inte särskilt komplicerat. Att förbättra något som är riktigt bra är betydligt svårare. Det inte bara krävs mycket mer kunskap för att finna vad som går att förbättra, det krävs dessutom en gedigen förbättringskunskap för att relevanta och verkningsfulla åtgärder ska kunna utvecklas.

Jag brukar ofta likna detta fenomen med fysisk träning och sport. Att som otränad börja motionera är tekniskt enkelt, även om det mentalt kan innebära en stor omställning. Genom att utöva någon form av fysisk aktivitet några gånger i veckan, kommer både kondition och styrka att utvecklas. Att som elitidrottare uppnå den nivå som krävs för att vinna ett olympiskt mästerskap, kräver oerhört mycket kunskap och arbete. Ju bättre man blivit på en sport desto mer krävs alltså kunskapsmässigt för att bli ännu bättre. 

I en organisation som börjar sitt förbättringsarbete från en "nollnivå" räcker sunt förnuft och viljan att bli bättre långt. Problemet är att idag finns det inga verksamheter som är på en sådan låg nivå. Dagens organisationer har alla nått en bra bit. Givetvis är skillnaderna stora, men ingen är på nollnivån, då en sådan verksamhet omöjligen hade kunnat existera i den värld vi lever i. Idag går det dessutom det mesta allt fortare i världen, något som ställer stora krav på en verksamhets förmåga att hänga med genom ständig förbättring.

Vad många missar är dock att om detta ska vara möjligt så behöver organisationens förmåga att ständigt förbättra i sig ständigt förbättras. Den förbättringsförmåga som tidigare var tillräcklig räcker ej idag, på samma sätt som den förbättringsförmåga som är tillräcklig idag inte lär räcka långt i framtiden.

Viktigt är dessutom att inse att stora delar av de förändringar som idag sker i vår värld inte är linjära utan exponentiella. Detta innebär att en verksamhet också måste förbättras exponentiellt om den ska kunna hålla jämna steg med omvärldens förändringar i form av nya kundbehov, tuffare konkurrens, hårdare ägarkrav, accelererande teknikutveckling, etc. En följd av detta är att även organisationens förbättringsförmåga, och den bakomliggande förbättringskunskapen, måste utvecklas exponentiellt. Något som ställer oerhört stora krav på lärande och kunskapsutveckling.

Att ständigt förbättra förbättringsförmågan är alltså grunden för att ständigt kunna vara framgångsrik. Idag behöver inte detta vara särskilt svårt då kunskapen finns relativt lättillgänglig. Grunden för ett verkningsfullt förbättringsarbete handlar om förmågan att systematiskt lösa problem, hantera strategiska utmaningar och utveckla värdeskapande processer i verksamheten. De kunskaper som krävs i detta finns i stor utsträckning att lära från Sex Sigma och Lean.

Snabbaste sättet att förbättra din egen förbättringsförmåga är att haka på Sandholm Associates Sex Sigma Black Belt-utbildning som jag startar den 20 mars. Fortfarande finns  platser kvar. En sådan kurs innehåller vad som är nödvändigt för att kunna arbeta med förbättringar i en verksamhet. 

Senaste inläggen

Bloggarkiv