Flygvapnet sticker ut med positiv människosyn, tillit och gott ledarskap

Tidigare i år utsågs landets överbefälhavare Mikael Bydén till Årets Chef 2021 av tidningen Chef. Utifrån mina erfarenheter handlar detta om mer än att ÖB, i form enskild chef, är en mycket duktig och omtyckt ledare. Den organisation han skolats inom, det svenska Flygvapnet, är nämligen en organisation som kännetecknas av ett gott ledarskap grundat i ansvarstagande, tydlighet, tillit och en positiv människosyn. Att så är fallet kan säkert delvis förklaras med att den verksamhet som bedrivs ställer oerhört stora krav på varje enskild medarbetares förmåga och agerande, något som på ett naturligt sätt bidragit till att utveckla både ett gott medarbetarskap och ledarskap. Detta räcker dock inte för att fullt ut förklara situationen då det finns en hel del andra organisationer som verkar i motsvarande krävande miljöer, men trots detta inte utvecklats på det positiva sätt som Flygvapnet gjort.

En avgörande grund för en god ledarskapskultur handlar om människosynen i verksamheten. Exempelvis har Toyota fått mycket uppmärksamhet för sin grundvärdering ”respekt för individen”. Utan att se, möta och involvera människorna i både vardagsarbetet och ständig förbättring, är förutsättningarna att nå hållbar framgång små. Att bygga en kultur kännetecknad av tillit, öppenhet och förtroende är därför av största vikt.

I praktiken kan detta dock vara svårt. Inte allt för sällan möter man mindre bra verksamhetskulturer och bristande ledarskap som tillåter anklagelser, syndabocksjakt och personangrepp. Ibland kan det till och med vara chefer som själva uppvisar sådana destruktiva beteenden. Att då ens fantisera om fina förbättringsresultat, positiv kvalitetsutveckling och långsiktig framgång är naivt. Studier av medarbetares motivation visar dessutom ofta på brister i relationen till det egna arbetet. Exempelvis har det globala undersökningsföretaget Gallups studier i Sverige visat att endast 14 procent av svenskarna upplever sitt arbete som positivt och motiverande, medan övriga ser sitt arbete som nödvändigt och i vissa fall till och med som något vilket de medvetet motarbetar.

Omvänt visar både erfarenheter och forskning att motiverade människor, som drivs av en inre vilja, bidrar oerhört starkt till framgång och fina resultat. För att uppnå sådan inre motivation krävs ett gott ledarskap och en sund kultur. Här finns idag mycket att lära och utveckla i många verksamheter.

Min erfarenhet är att just Flygvapnet är en verksamhet som kommit väldigt långt inom detta område. Sedan många år har man arbetat intensivt och målmedvetet med att bygga en kultur och utveckla ett ledarskap som stödjer säkerhet, fina resultat och utveckling. Goda resultat visar att man lyckats väl. För dig som vill förstå hur ett gott och tillitsbaserat ledarskap fungerar är Flygvapnet därför en mycket intressant verksamhet att studera.

En viktig organisation i detta sammanhang är Militära Flyginspektionen (FLYGI) som under många år arbetet med att upprätthålla en sund kultur och en positiv människosyn. Just det område som denna organisation ansvarar för, dvs tillsyn, granskning och revision, kan lätt bidra negativt till en sådan utveckling. Vad gäller FLYGI är det precis tvärt om. Deras sätt att granska svensk militär flygverksamhet har visat sig utgöra en viktig grund för upprättandet av en sund kultur och har på många sätt bejakat ett gott ledarskap inom Flygvapnet.

På Sandholm Associates 50-årskonferens kommer chefen för FLYGI, överste Anders Janson, att berätta mer om detta och dela sina erfarenheter om hur man når framgång genom att möta människorna på ett bra sätt. Är du nyfiken och vill läsa lite mer redan nu, så rekommenderar jag denna intervju med Anders som vi tidigare publicerat i Sandholm Associates tidning Potential.

Senaste inläggen

Bloggarkiv