Låt kvalitetsbristkostnaderna rädda ekonomin!

Många verksamheter har idag en ansträngd ekonomi efter omställningar och stopp i samband med pandemin. Nu gäller det att ta tag i situationen och åter komma på fötter. Alla erfarenheter visar att det inte går att ”bromsa” sig igenom en kris. Vägen framåt handlar om systematiskt förbättringsarbete. En utmaning är dock att förbättringsarbete kräver tid och kunskap, något som kan vara svårt att få fram i besparingstider. Bästa sättet att hantera en situation som denna är därför att visa hur mycket pengar man kan spara genom verkningsfullt förbättringsarbete. För att lyckas behöver verksamhetens kvalitetsbristkostnader identifieras och analyseras.

Själv har jag i snart 30 års tid bedrivit forskning gällande kvalitetsbristkostnader samt arbetat med kvalitetsbristkostnadsanalyser i företag och andra organisationer i mängd olika branscher. Ett arbete som bl a resulterade i min doktorsavhandling 1998. Erfarenheterna är entydiga. En betydande andel av en verksamhets totala kostnadsmassa är varken värdeskapande eller nödvändig. Detta innebär att här finns en fantastisk besparingspotential som kan realiseras utan att verksamhetens förmåga att skapa kundvärde reduceras, något som nästan alltid sker vid traditionella kostnadsnedskärningar. I många fall är det till och med tvärt om. När man analyserar och förbättrar en verksamhets processer förbättras vanligen inte bara den inre effektiviteten, utan även den yttre. Sammantaget kan detta leda till att verksamheten kan leverera mer kundvärde till en lägre kostnad genom att man säkerställer att rätt saker görs på rätt sätt.

Ett bra exempel på hur kvalitetsbristkostnader använts för att både förbättra ekonomin och skapa nya värden pågår i Skövde kommun. Sedan några år samverkar kommunens kvalitets- och ekonomichefer i en systematisk jakt på kvalitetsbristkostnader. Ett arbete som starkt backas upp av kommunens ledning. Efter att ha identifierat omfattande kvalitetsbristkostnader drogs en mängd förbättringsprojekt igång runt om i kommunen. Och de fina resultaten lät inte vänta länge.

Sandholm Associates 50-årskonferens kommer Skövde kommuns Kvalitetschef Sofia Brunér att berätta mer om detta och dela sina erfarenheter om hur man kan driva ett mycket lönsamt förbättringsarbete genom att fokusera på kvalitetsbristkostnader. Är du nyfiken att läsa lite mer om detta redan nu, så rekommenderar vi denna intervju med Sofia som vi tidigare publicerat i vår tidning Potential.

Senaste inläggen

Bloggarkiv