Strategiskt inriktat förbättringsarbete är nyckeln till ledningens engagemang!

Både praktisk erfarenhet och forskning visar att ledarskapets engagemang för, personliga deltagande i och förståelse gällande kvalitet och systematiskt förbättringsarbete har en totalt avgörande betydelse för hur väl detta arbete lyckas. Detta är inte någon ny insikt. Redan för närmare 100 år sedan skrev kvalitetsområdets tidiga pionjärer om detta i sina böcker. Trots detta är ledningens engagemang fortfarande den största utmaningen för många kvalitetsprofessionella.

Den kritiska frågan för många är därför vad som krävs för att uppnå ett genuint och uthålligt engagemang för kvalitet och förbättringsarbete hos den egna ledningen. Vårt svar är enkelt och entydigt - goda och mätbara resultat. Och inte vilka resultat som helst räcker. Vad som krävs är resultat inom verksamhetens strategiskt viktigaste områden. En central del i detta är självklart finansiella resultat. Både kortsiktiga och långsiktiga resultat. Det finns inga genvägar till ledningens hjärta. Utan fina resultat uppnås inte ett genuint engagemang. Och detta är sunt. Att som ledning sätta av tid och engagera sig i ett kvalitetsarbete som inte ger resultat, vore i det närmaste ett tjänstefel för en ledningsgrupp.

Kvalitetschefens och kvalitetsorganisationens viktigaste uppgift är därför att utveckla ett kvalitets- och förbättringsarbete som ger riktiga resultat. Att hålla på att räkna stängda avvikelser och antal genomförda förbättringar leder inte framåt. Fokus måste ligga på sparade kronor och nöjdare kunder. Det som är allra viktigast för verksamheten och dess kunder måste alltid ges högsta prioritet. Detta är ju dessutom vad kvalitetsarbete ytterst handlar om. Därför ska kvalitets- och förbättringsarbete börja i verksamhetens strategier, mål och affärsplan. Det är inte ledningen som ska bli en del i verksamhetens kvalitetsarbete, utan kvalitetsarbetet som ska bidra till förmågan att leda verksamheten framgångsrikt. Detta är något som en kvalitetsorganisation måste kunna bevisa. Och så kan bara ske genom de faktiska resultat som uppnås.

Intressant är att det faktiskt inte behöver vara särskilt svårt att leverera mätbara resultat och den vägen etablera ett starkt ledningsengagemang. I alla verksamheter finns det gott om kvalitetsbristkostnader, slöserier, missade möjligheter att skapa kundvärde, kroniska problem, suboptimeringar, flaskhalsar, etc. Potentialen att förbättra är alltså gigantisk, varför resultaten inte lär låta sig vänta om man gör på rätt sätt. Kritiskt är dock att man väljer en strategisk inriktning som kvalitetsprofessionell. Detta lär inledningsvis kräva att man funderar en hel del över vad man inte behöver göra och kan välja bort. Fokus måste ligga på att göra rätt saker i kvalitetsarbetet.

Ett företag som lyckats mycket väl och verkligen uppnått ett ledarskap som inte bra tar ansvar för kvalitet, utan även personligen driver förbättringsarbetet med full kraft utifrån företagets affärsplan och strategier, är Consilium Marin & Safety. Ett världsledande svenskt företag, som tillverkar brand- och gaslarmslösningar för sjöfart, med verksamhet i 55 länder. Företagets Vd Nicklas Bergström har personligen tagit rollen som förgrundsgestalt och leder ytterst verksamhetens förbättringsarbete. Vid Sandholm Associates 50-year Anniversary Quality and Excellence Weeks kommer Nicklas att berätta mer om hur han och företaget arbetar systematiskt med kvalitet och förbättring. Det finns mycket att lära från honom. Vill du ha en liten försmak avseende några av Nicklas tankar så rekommenderar vi att du läser intervjun vi tidigare gjort med honom i Potential. Du finner den här.

Senaste inläggen

Bloggarkiv