Framtidens kvalitetsarbete förändras snabbt genom ny teknik och digitalisering!

Dagens snabba teknikutveckling håller på att ändra på mycket av det traditionella. Detta gäller givetvis även de sätt som vi arbetar med kvalitet och förbättring. Under flera år har det internationellt talats allt mer om Quality 4.0, ett begrepp som just berör hur det framtida kvalitetsarbetet i en mer digital värld kommer att se ut. Som följd av pandemin har nu detta snabbats upp än mer. Organisationer som tvingats till distansarbete och nedstängningar har funnit nya lösningar i att arbeta digitalt, något som gjort att många verksamheter tagit stora steg framåt i sin digitaliseringsresa. För oss kvalitetsprofessionella är det därför av största betydelse att hänga med och förstå vad detta innebär för det kvalitetsarbete vi bedriver.

Redan nu ser vi att många ledningssystem tar nya skepnader där nya tekniska applikationer nyttjas för att styra och säkra processer och viktigt arbete. Exempelvis används allt mer media så som video, VR och AR istället för traditionell dokumentation. Många verksamheter har dessutom lärt sig genomföra revisioner på distans med stöd av teknik. Ett område som nu snabbt utvecklas och lär bestå även efter det att pandemin släppt.

Utbildning online har fått ett fantastiskt genombrott och själv är jag faktiskt förvånad över hur bra det fungerar. Vissa utbildningar har till och med blivit bättre i det digitala klassrummet och interaktionen ökar då rätt tekniska plattformar nyttjas. Ny teknik gör det dessutom möjligt att bygga spännande hybridutbildningar baserade på "blanded learning", där deltagarna själva kan välja hur de bäst lär. En utveckling som vi på Sandholm Associates just nu arbetar väldigt mycket med. En del i detta är teknikutveckling, men det stora och viktiga steget handlar om en ny digital pedagogik. Ett område där jag upplever att vi själva, genom en stor arbetsinsats och stöd från KTH, nu ligger väldigt bra till. 

Förbättringsarbetet har fått helt nya möjligheter att bedrivas verksamhetsglobalt och tillsammans med kunder och leverantörer. Allt fler verksamheter arbetar i digitala förbättringsteam som snabbt suddat ut geografiska gränser och behov av resande. Metoderna för både datainsamling och dataanalys fullkomligt accelererar, vilket skapar en helt ny innebörd i faktabaserat förbättringsarbete. Spännande är att se hur snabbt utvecklingen går gällande de mjukvaror, exempelvis Minitab, som ligger som grund för många förbättringsledares analyser. Nu är det möjligt att med AI stöd göra mycket komplexa data- och processanalyser och den vägen lyfta förståelsen för vad som sker till helt nya nivåer.

Uppkopplade produkter och processer leder till ett helt nytt sätt att i realtid säkra, styra och kontrollera kvalitet. Kvalitet kan dessutom genom ny teknik byggas in i både produkter och processer. Helt nya sätt att tillverka utvecklas mycket snabbt genom teknikutvecklingen. I kombination med effektivare datorstödd dataanalys, som kan hantera accelererande datavolymer, leder detta kvalitetsarbetet in på en helt ny väg.

Ledarskap har alltid varit grunden för att lyckas med kvalitet. Nu står även ledarskapet inför ett paradigmskifte. Att leda organisationer som arbetar uppkopplat på distans har allt mer visat sig kräva ett annat och på många sätt mer utvecklat ledarskap. Organisatoriskt håller stora omställningar på att ske. Många traditionella arbetsuppgifter och jobb automatiseras och försvinner i snabb takt, samtidigt som nya jobb växer fram. Hur detta påverkar kvalitetsarbetet är både spännande och kritiskt att förstå.

Vid Sandholm Associates 50-year Anniversary Quality and Excellence Weeks kommer en rad av världens ledande exporter att berätta mer om denna utveckling och ge åtskilliga exempel på vad som händer just nu och vart framtiden är på väg för oss kvalitetsprofessionella. Här finns följaktligen mycket goda möjligheter att både inspireras och lära från många av de bästa runt om i världen. En av dessa talare är Elmer Corbin som tidigare varit chef för IBM Watson, vilket anses vara världens mest avancerade kognitiva datorsystem. Läs gärna intervjun vi gjorde med Elmer, då han talade på en annan konferens vi anordnade, som en lite försmak. Du finner den här

Här finner du exempel på fler internationella experter som kommer att belysa utveckling av ett mer digitalt kvalitetsarbete vid vår jubileumskonferens: 

Benito Flores 
Greg Watson 
Pedro Saraiva
Fugee Tsung
Paulo Sampaio
Austin Lin

Utöver detta så ingår även en kurs gällande Quality 4.0 i vårt konferensprogram.  Botanisera gärna bland alla de utbildningar som vi utan merkostnad bakat in i Sandholm Associates 50-year Anniversary Quality and Excellence Weeks. 

Senaste inläggen

Bloggarkiv