Integrera kvalitet och förbättring i verksamhetens strategi!

Att möta kundernas behov och förväntningar är inte bara den gängse definitionen på kvalitet, utan även grunden till att en verksamhet överhuvudtaget existerar. Att ständigt förbättras och utvecklas är totalt avgörande för att uppnå framgång. Mycket av vad som anses vara bra idag lär med största sannolikhet inte vara bra i framtiden, på motsvarande sätt som mycket av vad som bedömdes vara det bästa en gång i tiden inte ens är acceptabelt idag. I en allt mer global värld, där tillgången på information ständigt ökar samtidigt som förändringshastigheten accelererar blir förbättringsförmågan allt mer den viktigaste framgångsfaktorn. 

För att lyckas fullt ut, krävs det att kvalitet och systematisk förbättring blir en genuin del av verksamhetens strategi och ledning. Samtlig forskning och erfarenhet inom kvalitetsområdet visar detta tydligt. Våra viktiga modeller grundar sig alla i detta. Studerar man de allra mest framgångsrika verksamheterna är det mycket uppenbart hur kvalitet och förbättringsarbete genomsyrar deras strategi.

Under Sandholm Excellence Weeks kommer du att kunna möta flera av de allra bästa verksamheterna inom kvalitet. Toyotakoncernens tidigare kvalitetsdirektör och vice vd Shinichi Sasaki, som numera leder Japans nationella kvalitetsorganisation, kommer att dela sina personliga erfarenheter gällande Toyotas framgångar. Sunil Shina, tidigare kvalitetsdirektör och numera chef för en betydande dela av Indiens största företag Tata, kommer att berätta om hur ett företag med över 750 000 anställda engagerar personalen i ett strategiskt kvalitets- och förbättringsarbete. Huang Qingfeng som är vd för ZPMC, som har närmare 80 % världsmarknadsandel gällande hamnanläggningar och anses vara ett av Kinas kvalitetsledande företag, kommer att tala om hur han strategiskt leder genom kvalitet och förbättring.

Om du vill inspireras och läsa lite mer just nu så rekommenderar jag att du läser denna intervju, som vi gjorde här om året, med Sunil Shina från Tata. I denna artikel delar han några av sina tankar gällande kvalitet och förbättring. En intressant anekdot, som säger en hel del om allvaret i detta, är att alla bolag inom Tata Group årligen utvärderas enligt Tata Excellence Model. Denna modell är i grunden en kopia av den amerikanska nationella modellen Malcom Baldridge National Quality Award, en modell som även vår svenska nationella modell (SIQ Managementmodell) historiskt utgick ifrån. För att få använda Tatas logga krävs att ett bolag ska uppnå minst 500 poäng, dvs en nivå som emellanåt vinnare av Utmärkelsen Svenska Kvalitet ligger på!

Senaste inläggen

Bloggarkiv