Världens bästa operativa hållbarhetsarbete!

På torsdag 9 december kommer mottagarna av årets globala hållbarhetsutmärkelse IAQ Quality Sustainability Award att offentliggöras. I år deltog totalt 60 olika projekt. Av dessa har 12 nominerats till finalen som avgörs denna vecka.

Avsikten med IAQ Quality Sustainability Award är att uppmuntra ett faktabaserat och förbättringsdrivet hållbarhetsarbete som gör skillnad på riktigt. Detta är något som vi inom Sandholm Associates ser som oerhört viktigt. Det räcker inte att debattera och argumentera för en mer hållbar världsutveckling. Medvetenheten är idag stor gällande behovet av en mer hållbar utveckling. Den stora frågan är dock hur denna ska kunna ske. 

Förutom nya tekniska innovationer och förändrade levnadssätt så finns det enorma möjligheter att uppnå en mer hållbar utveckling genom att använda de resurser som finns att tillgå på ett smartare sätt. Genom att göra rätt saker på rätt sätt kan större kundnytta skapas med mindre resursåtgång. Kunskapen om hur en sådan utveckling ska kunna ske är stor inom kvalitetsprofessionen. Det gäller dock att få fler att förstå detta och att sporra till ett kvalitets och förbättringsdrivet hållbarhetsarbete.

För två år sedan inrättade den globala kvalitetsorganisationen IAQ därför IAQ Quality Sustainability Award. I år har vi dessutom ett antal av världens nationella och regionala kvalitetsorganisationer bakom oss i denna fråga. Både i Kina och Indien har nationella utmärkelser delats ut enligt vår modell.

På torsdag den 9 december ordnar IAQ ett öppet globalt kvalitets och hållbarhetssymposium där de tolv nominerade projekten kommer att presentera sitt arbete. Ett fantastiskt tillfälle att inspireras och lära mer om verkningsfullt och mätbart hållbarhetsarbete. Vi startar klockan 10.00 och avslutar 15.30. Programmet finner du nedan. Deltagande är kostnadsfritt. Logga bara in på denna länk . ( https://ivystream.com/iaq-quality-sustainability-award-ceremony )

Bästa hälsningar
Lars Sörqvist, Sandholm Associates och IAQ


Program:

Senaste inläggen

Bloggarkiv