Vässa verksamhetens förbättringsförmåga!

Vi lever i idag förändringarnas tid. Många saker runt omkring oss och våra verksamheter förändras oerhört snabbt. Hållbarhet, teknikutveckling, pandemin, globalisering, konjunkturläget och mycket annat påverkar oss alla. Förändringshastigheten är dessutom accelererande inom de flesta områden. I de fall man kan mäta denna hastighet är den ofta exponentiell. Man talar allt mer om disruptiva förändringar där hela situationen fullständigt förändras.

Historiskt har förändringar i de flesta fall gått relativt långsamt. Det har då varit möjligt att i lugn och ro vidta de åtgärder som krävts för att ”hänga med”. Vanligen har sunt förnuft och en naturlig evolution räckt långt. I dagens höga förändringstakt krävs helt andra angreppsätt. Den som förlitar sig på att saker och ting löser sig av sig självt, lär snabbt vara hopplöst efter.

För att möta omvärldens alla förändringar krävs en välutvecklad och hög förbättringsförmåga. Framtidens organisationer behöver vara förbättringsbara, eller agila som detta ofta populärt benämns. Förbättringsförmåga handlar om att etablera ett systematiskt förbättringsarbete grundat i gedigen förbättringskunskap, men också om att utveckla en stark förbättringskultur i hela organisationen. Två områden som i praktiken är mycket nära relaterade till varandra.

Att utveckla en verksamhets förbättringsförmåga är idag inte särskilt svårt. Det mesta av den kunskap som krävs finns numera lättillgänglig via Sex Sigma och Lean. De senaste 30 åren har de erfarenheter, filosofier, metoder och verktyg som krävs i ett verkningsfullt förbättringsarbete samlats och vidareutvecklats inom dessa koncept. Ett lämpligt först steg för att säkerställa att nödvändig kunskap finns i den egna organisationen är därför att utbilda ett antal personer till Sex Sigma Black Belts. Sedan kan resan mot hög förbättringsförmåga fortsätta genom utveckling av förbättringsarbetets interna infrastruktur och etablerandet av ett förbättringsgrundat ledarskap.

Svårigheten handlar inte om hur man ska göra, utan om att få detta att ske i praktiken. Att få verksamhetens ledning att gå från ett kortsiktigt agerande, till att leda genom strategiskt och faktabaserat förbättringsarbete är inte enkelt. Här krävs ett upp uppvaknande och en insikt att det gamla sättet inte fungerar i den värld vi nu går in i. En förståelse om att detta inte bara är grunden för framtida framgång utan även för verksamhetens överlevnad.

I praktiken finns mycket av möjligheterna avseende förändringen av ledningskulturen även inom förbättringsarbetet. Genom att snabbt komma igång med fler förbättringar finns goda möjligheter att påvisa resultat och framgång, vilka föder ökat intresse och lägger grund för ett sunt ledningsengagemang. Allra viktigast är då att säkerställa att de förbättringar som görs är just de som har riktigt stor betydelse för verksamheten, och inget annat. Det är ju genom verksamhetens framgång som intresset för förbättring snabbt kan växt.

Vi på Sandholm Associates har arbetat mer än 50 år med att hjälpa företag och andra organisationer på denna resa. Vi hjälper även gärna dig. Om man gör rätt från början då förbättringsförmågan ska utvecklas, behöver det inte vara så svårt. Det finns dock många fallgropar man kan fastna i. Efter alla år i detta arbete känner vi dem väl, och kan därför göra mycket för att de ska undvikas.

En bra start är, som jag skrev ovan, att börja med att utbilda Sex Sigma Black Belts. Den vägen utvecklas den nödvändiga kunskapsmassa som krävs för att gå från kortsiktigt fixande och trixande till faktabaserat och systematiskt förbättrande. Jag håller själv i stora delar av denna utbildning och vet väl hur oerhört mycket, många de tusentals personer som vi över åren tränat, utvecklats. Något som både gynnat dem som individer och deras organisationer. Vi startar upp nästa Black Belts-utbildning  den 17 oktober. Haka på och lägg en viktig grund både för både din egen och din verksamhets framgång! Mer information finner du här.

Senaste inläggen

Bloggarkiv